Zanim wybuchnie konflikt : idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni : praca zbiorowa. T. A, Dlaczego?

Type: Book
Number of downloads: 355
Title
Author
Co-author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISBN
Keywords
PKT classification
License
Access rights