Prace naukowe i książki

Type: Collection of books

Collection items (58)
Porozmawiajmy o Mariackiej : raport z badań i warsztatów PPS

Jeleński, Tomasz, Jarzębska, Anna, Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina
Book
2013
W 2012 roku grupa radnych Miasta Katowic, reagując na konflikty narastające wokół ul. Mariackiej, zwróciła się do dr. Tomasza Jeleńskiego z Politechniki Krakowskiej i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach o zorganizowanie warsztatów urbanistycznych dotyczących ul. Mariackiej, przy zastosowaniu metod PPS. Przygotowanie warsztatów, poprzedzone akcją informacyjną i badaniem ankietowym, rozpoczęto wiosną 2013 roku. Do realizacji projektu włączona została Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, specjalizująca się w aktywizacji społeczności lokalnych i posiadająca doświadczenia we wdrażaniu metod PPS. Realizację projektu badawczego „Placemaking na Mariackiej” zlecił UM Katowice. Projekt zrealizował zespół Fundacji MiLA i Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK, w składzie: Tomasz Jeleński, Anna Jarzębska, Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, wspierany przez Małgorzatę Kądzielę z UŚ i Michała Stangela z PŚl.

Ukłucie uczucia

Wojnar, Leszek
Book
2007