Prace naukowe i książki

Type: Collection of books

Collection items (54)
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : analiza miareczkowa i wagowa

Michałowski, Tadeusz, Nizińska-Pstrusińska, Maria, Sztark, Wanda, Baterowicz, Anna
Book
2002

Cosmetic emulsions : monograph

Sikora, Elżbieta
Book
2019

Praktyka analizy obrazu

Wojnar, Leszek, Kurzydłowski, Krzysztof J., Szala, Janusz
Book
2002