Projektowanie i planowanie kierunków rozwoju innowacji procesowych i produktowych w procesie wytwarzania wybranej grupy kompozytów magnetycznych

Type: Book
Number of downloads: 6
Title
Variant of the title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISBN
Abstract
Department
Format
License
Access rights
Link to the BPK catalog