Nowe praktyczne metody rozwiązywania algebraicznych równań stopni wyższych i ich zastosowania w zagadnieniach teorii konstrukcji inżynierskich

Type: Dissertation
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Place of publication
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog