Problemy konstruowania ścian osłonowych wielowarstwowych z aluminium osnową nośną : (na przykładzie doświadczalnej realizacji w Zakopanem)

Type: Dissertation
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog