Wpływ rolowania na wytrzymałość zmęczeniową stożkowych połączeń gwintowych rur płuczkowych i zworników

Type: Dissertation
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Place of publication
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog