Możliwości odzyskania siarki elementarnej z amoniakalnych ługów posorpcyjnych na drodze bezpośredniego utlenienia siarkowodoru w roztworze

Type: Dissertation
Number of downloads: 22
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog