Analiza doboru najkorzystniejszych metod produkcji budowlanej przy zmiennych parametrach

Analiza doboru najkorzystniejszych metod produkcji budowlanej przy zmiennych parametrach

Type: Book
Number of downloads: 1
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Printing house
Place of printing
Series title
Number in the series
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog