Analiza pracy wybranych rodzajów fundamentów prefabrykowanych obciążonych siłą wyciągającą w świetle badań doświadczalnych

Analiza pracy wybranych rodzajów fundamentów prefabrykowanych obciążonych siłą wyciągającą w świetle badań doświadczalnych

Type: Book
Number of downloads: 19
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Series title
Number in the series
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog