Analiza nieliniowa dynamiki autotermicznych struktur fluidyzacyjnych

Analiza nieliniowa dynamiki autotermicznych struktur fluidyzacyjnych

Type: Book
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Variant of the title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Series title
Language
ISBN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog