Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce : praca zbiorowa

Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce : praca zbiorowa

Type: Book
Number of downloads: 1
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Co-author
Release date
Place of publication
Publisher
Series title
Series title
Number in the series
Language
ISSN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog