Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego i jego otoczenia : wybrane problemy i metody

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa budowlanego i jego otoczenia : wybrane problemy i metody

Type: Book
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISBN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog