Analiza obciążeń statycznych i dynamicznych w walcowych przekładniach zębatych

Analiza obciążeń statycznych i dynamicznych w walcowych przekładniach zębatych

Type: Book
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Series title
Number in the series
Series title
Number in the series
Language
ISSN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog