Analiza losów zawodowych absolwentów : narzędzia i metody w krajach Unii Europejskiej i Polsce

Analiza losów zawodowych absolwentów : narzędzia i metody w krajach Unii Europejskiej i Polsce

Type: Book
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Co-author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISBN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog