Analiza i synteza mechanizmów przestrzennych z parami obrotowymi i obrotowo-przesuwnymi

Analiza i synteza mechanizmów przestrzennych z parami obrotowymi i obrotowo-przesuwnymi

Type: Book
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Series title
Number in the series
Language
ISSN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog