Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa

Aerodynamika w inżynierii bezpieczeństwa

Type: Book
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISBN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog