Zależność zawilgocenia stropodachów pełnych od wewnętrznych i zewnętrznych warunków klimatycznych

Zależność zawilgocenia stropodachów pełnych od wewnętrznych i zewnętrznych warunków klimatycznych

Type: Book
Files
Zasób dostępny dla zalogowanych użytkowników lub z komputerów w domenie PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Printing house
Place of printing
Series title
Number in the series
Series title
Number in the series
Language
ISSN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog