Księga pamiątkowa półwiekowej działalności Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie : 1882-1932

Księga pamiątkowa półwiekowej działalności Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie : 1882-1932

Type: Book
Number of downloads: 127
Download resource
Download archives
Title
Release date
Place of publication
Publisher
Printing house
Place of printing
Language
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog