O pewnym szeregu wielomianów, którego suma przedstawić może, przy odpowiedniem uporządkowaniu składników, dowolną funkcyę ciągłą

O pewnym szeregu wielomianów, którego suma przedstawić może, przy odpowiedniem uporządkowaniu składników, dowolną funkcyę ciągłą

Type: Book
Number of downloads: 206
Download resource
Download archives
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Printing house
Place of printing
Language
Provenance
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog