Metodyka działania przy programowaniu sanacji budynków mieszkalnych zabytkowego śródmieścia Krakowa na przykładzie wybranego bloku. T. 2

Type: Dissertation
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog
See also