Po-pożarowa degradacja wybranych stali stosowanych w budownictwie w świetle wyników eksperymentalnych uzyskanych w zinstrumentalizowanej próbie udarności Charpy’ego

Type: Dissertation
Number of downloads: 60
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Language
Keywords
Abstract
Department
Status of the diploma thesis
License
Access rights
Link to the BPK catalog