Monografia. Inżynieria i Technologia Chemiczna

Type: Collection of books

Collection items (8)


Technologie wybranych związków zapachowych

Rachwalik, Rafał
Book
2018
This monograph describes exclusively the most interesting examples of technologies of selected aroma compounds. The number of substances of this type, both of the natural and synthetic origin reaches almost 3000. This work is mainly focused on industrial methods for obtaining synthetic aroma compounds that belong to monoterpenoid compounds, that among all used aromas are part of the chemical combinations group produced in large quantities in comparison to other compounds. Therefore, there have been discussed industrial methods for obtaining: citral, l-menthol, linalool, citronellol, geraniol, as well as compounds obtained on the basis of monoterpenoid compounds (rose oxide or even Iso E-Super®). In addition to the above mentioned monoterpenoid compounds, there have been presented production methods of other very important aromas, which quantity of production is comparable to the production of l-menthol, namely vanillin and its homologue, i.e. ethylvanillin. Moreover, there have been presented industrial methods for obtaining aroma substances that may not be produced in a scale comparable to the previous productions, yet their importance in the fragrance and food industries is not of less value. For every technology described in this monograph that is used to obtain aroma synthetic substances, it was taken effort to present different variants of methods of its production (depending on the producer). Additionally, to be an interesting fact, the GC-FID analysis chromatograms for some described chemical compounds were presented.


Przetwarzanie ubocznych produktów z przemysłu mięsnego oraz modyfikacje technologii ich przerobu w celu zapobiegania powstawania odorów

Banach, Marcin
Book
2013
Ilości odpadów powstających w zakładach mięsnych są zróżnicowane i zależą od rodzaju surowca, proporcji grup surowców, poziomu technologii, rozwiązań aparaturowych i wielu innych czynników, a zwłaszcza skali produkcji. W Unii Europejskiej powstaje rocznie około 18 milionów ton odpadów mięsnych; w Polsce ilość tego typu odpadów szacuje się na około milion ton rocznie. Proponowane modelowe rozwiązania zarządzania odpadami przemysłu mięsnego obejmują m.in. zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska za pomocą redukcji ilości niektórych odpadów (np. odzysk plazmy z krwi czy produkcja hydrolizatu białkowego z półproduktów kostnych) i ich wtórne wykorzystanie w przemyśle mięsnym. Pozwoli to na racjonalne i opłacalne wykorzystanie surowców zawartych w tkance mięsno-kostnej, a docelowo (po uruchomieniu procesu kalcynacji frakcji nieorganicznej) zamknięcie łańcucha produkcyjnego i wyeliminowanie odpadowości w procesie produkcji mięsa z półtusz wieprzowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwią także eliminację emisji odorów i innych zagrożeń dla środowiska. W pracy przedstawiono koncepcję technologiczną produkcji plazmy i hemoglobiny z krwi zwierzęcej. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych i testów przemysłowych opracowano założenia technologiczno-aparaturowe otrzymywania hydrolizatów białkowych i tłuszczów technicznych na bazie wieprzowej tkanki mięsno-kostnej. Zaprezentowano efektywną metodę termicznej utylizacji dymów powędzarniczych. Przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania w przemyśle mięsnym preparatów dezynfekujących i dezodoryzujących zawierających nanozwiązki srebra oraz zastosowania ich jako dodatków zapobiegających powstawaniu odorów u źródła ich wytwarzania.

Biofuels and bioresources. Laboratory handbook of selected analyses for Innovative Chemical Technologies

Skrzyńska, Elżbieta
Book
2018
The work is a compendium of laboratory methods enabling determination of key physical and chemical properties of almost all types of biomass and its components of significant technological importance. Particular emphasis was placed on raw materials, fractions and final products crucial for the biofuel industry and referring to binding strict quality standards. The syntheses procedures presented in the first part show how to carry out in the laboratory high-temperature biomass conversion (pyrolysis and gasification), biodiesel synthesis from various fatty raw materials, fermentation of starch hydrolysates to bioethanol and how to produce the biogas. The second part is a wide collection of analytical procedures necessary for the qualitative and quantitative characterisation of bioresources and biocomponents. For simplicity, this part was divided into three sections showing successively the methods dedicated for characterisation of solid, liquid and gas fractions.