Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo w napędach trakcyjnych

Type: Dissertation
Number of downloads: 1233
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Publisher
Language
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
Format
License
Access rights
Link to the BPK catalog