Identyfikacja i modelowanie wybranych zachowań dynamicznych układu człowiek - otoczenie

Type: Dissertation
Number of downloads: 3454
Title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Publisher
Language
Keywords
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog