Rozprawy doktorskie w zbiorach BPK

Type: Collection of doctoral dissertations of a unit
Title

Collection items (211)Eksergia promieniowania cieplnego

Petela, Ryszard
Dissertation
1966


Dynamika podnoszenia w dźwignicach

Chomicki, Jan
Dissertation
1960