Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 18

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 18

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (21)


Lekcje światła i ciemności architektury

Charciarek, Marcin
Article
2017
Artykuł porusza kwestię roli światła i ciemności jako narzędzi kreowania znaczeń metaforycznych i abstrakcyjnych architektury. Lekcje światła i ciemności architektury to sposób definiowania przestrzeni architektonicznej za pomocą zjawiska, którego natura jest trudna do wyrażenia, a istota umyka rozpoznaniu. Pomaga nam w tym jedynie odczytanie i interpretacja wzorców z dalekiej i bliższej przeszości.

The role of light in formation of a traditional image of architectural space

Dyda, Iryna
Article
2017
The natural sun light has always been an active factor in formation of local architectural traditions. The sun path impacts the settlement planning, building architecture, and interior zoning, comprising main elements of the architectural identity. In the folk architecture, the light played a symbolic, compositional or decorative role. In particular, eastern orientation of the altar in Ukrainian churches added symbolical lighting effects to the interior, while reflection of the sun light on church domes emphasized the magnitude of the building. The traditional south orientation of the front façade of houses actually resulted in a colorful, irregular composition of the Ukrainian village, contrast coloristic image of buildings and distinctive image of the scenery. Since the architecture of the Eastern European region is closely connected to the landscape, with the light as one of the main elements, its role in formation of the regional identity should be evaluated appropriately.

Architektura cienia

Szpakowska-Loranc, Ernestyna
Article
2017
O ile w przeszłości światłu w architekturze nieodłącznie towarzyszył cień, zadaniem współczesnego architekta jest zwykle jedynie dbałość o doświetlenie budynku. Brak zacienionych przestrzeni przez stosowanie rozległych przeszkleń i równomiernego, sztucznego oświetlenia to brak tajemnicy – pola dla wyobraźni. Pozbawienie architektury cienia oznacza zatarcie granic pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem, dniem i nocą, światem rzeczywistym i wirtualnym oraz nadzór społeczny. Budynki, których twórcy oprócz światła operują także „materią” cienia jako elementem narracji architektonicznej nie są częstymi przykładami. Można do nich zaliczyć realizacje Daniela Libeskinda, Fumihiko Maki, Eduardo Menisa, Stevena Holla. Tworząc odpowiedni nastrój przekazują symboliczne treści.

Światło w kompozycji współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych

Pluta, Katarzyna
Article
2017
Celem badań prezentowanych w artykule jest: 1) wskazanie możliwości wykorzystania oświetlenia naturalnego i sztucznego w kompozycji urbanistycznej oraz 2) wskazanie współczesnych rozwiązań urbanistycznych i krajobrazowych w miastach (głównie przestrzeni publicznych), stanowiących wybitne przykłady wykorzystania oświetlenia naturalnego i zastosowania oświetlenia sztucznego.

Naturalne światło słoneczne w architekturze małych zespołów mieszkaniowych

Seruga, Wacław
Article
2017
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z oświetleniem naturalnym światłem słonecznym architektury zmieniającej się w czasie w małych zespołach mieszkaniowych. Ta ciągła zmienność architektury w miejskich przestrzeniach w ciągu dnia i roku stanowi o jej atrakcyjności i żywotności. Artykuł zawiera 10 projektów architektoniczno – urbanistycznych studentów II roku studiów wykonanych w roku akademickim 2016/2017 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pojawiają się w nich tendencje do czytelnego układu kompozycyjnego zharmonizowanego z przyrodniczym otoczeniem oraz kształtowania środowiska mieszkaniowego w oparciu o dominującą rolę słońca. Przytoczone tendencje są charakterystyczne i zbieżne z europejskimi w okresie kończącej się drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku.

Naturalne i sztuczne światło w architekturze – na przykładzie Syrii

Klimowicz, Joanna
Article
2017
Światło – człowiek nie umie bez niego żyć. W dawnych czasach były to tylko promienie słoneczne lub ogień. Dziś możemy w pełni wykorzystać rozwój technologii i stosować światło sztuczne. Zarówno w architekturze i urbanistyce gra ono istotną rolę. Gra światła i cienia stwarza wiele możliwości dla kreowania przestrzeni potrzebnej dla naszej egzystencji. Naturalne warunki klimatyczne zwłaszcza ilość dni słonecznych warunkują wykorzystanie światła dziennego dla potrzeb współczesnego człowieka. Wykorzystywanie światła naturalnego jest istotne w różnych strefach klimatycznych. W krajach basenu Morza Śródziemnego m.in. w Syrii światło jest trochę inaczej traktowane niż chociażby w Polsce czy krajach Skandynawskich. Światło nocne natomiast uzależnione jest od jego barwy i natężenia tak istotnego w rozwiązaniach architektonicznych i urbanistycznych. W zabudowaniach w krajach basenu Morza Śródziemnego m.in. w Syrii dużo miejsca poświęca się umiejętnemu kształtowaniu bryły i planu, aby najkorzystniej wykorzystać grę światła i cienia.

Światło jako czynnik kompozycji przestrzennej

Petelenz, Marcin
Article
2017
Działanie architekta polega na przekształcaniu przestrzeni. Wprowadza, zmienia lub likwiduje jej elementy co wpływa na kompozycję, a więc i wartościowanie formalne obrazu. Niemożliwe jest optymalne zakomponowanie wszystkich ujęć przestrzeni trójwymiarowej, są jednak zwykle charakterystyczne punkty obserwacji, z których ujęcia traktowane są jako wizytówki, stają się ikonami kojarzonymi z pewnymi miejscami na świecie. W ramach takich spektakularnych ujęć wyróżnić można charakterystyczne elementy idealnej kompozycji: dominanty i akcenty, harmonijne tło i kolory, zrównoważoną grę czynników jednoczących i różnicujących. Tę teoretycznie możliwą do zaprojektowania kompozycję, w rzeczywistości dodatkowo kształtuje światło. Oświetlenie dzienne wyostrza ją lub tonuje, czasem dodaje spektakularne efekty np. przez kontrświatło. Natomiast światło sztuczne może zmienić kompozycję przestrzeni w zasadniczy sposób, kryjąc lub eksponując jej fragmenty malując całkowicie nowe obrazy z innymi dominantami i tłami. Dzięki nocnemu oświetleniu nowych wartości nabierają przestrzenie często niedoceniane za dnia lub potęgowana jest sława już uznanych.

Światło we współczesnym budownictwie sakralnym

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2017
W każdym okresie historycznym światło w budownictwie sakralnym odgrywało ważną mistyczną rolę. W architekturze sakralnej drugiej połowy XX wieku także obserwujemy poszukiwanie różnorodnych sposobów oświetlenia wnętrz, aby uzyskać nastrój skupienia i ciszy konieczny dla wprowadzania odmiennego klimatu niż w innych obiektach użyteczności publicznej. Już Le Corbusier w trzech swoich realizacjach sakralnych preferował raczej przyciemnienie niż prześwietlanie wnętrz. Współczesne metody kompozycji oraz nowe materiały pozwalają poszukiwać odbić światła dziennego, wielokrotnie jego specyficznego dozowania i refleksów, wywołujących oczekiwane przez projektantów wyjątkowe doznania oderwania od rzeczywistości. Przemyślane oświetlenie wnętrza sakralnego zapewnia odpowiedni do kontemplacji i modlitwy nastrój skupienia i wyciszenia.

Specyfika światła i oświetlenia w miejskich farmach pionowych ukierunkowanych na produkcję roślinną

Drożdż-Szczybura, Małgorzata
Article
2017
Systemy upraw stosowane w części istniejących miejskich farm pionowych wykorzystują wyłącznie albo głównie światło naturalne. Występują technologie oparte na użyciu światła naturalnego i sztucznego oraz bez dostępu światła słonecznego, wykorzystujące do wzrostu roślin tylko sztuczne źródła światła. Stosowane są lampy LED, kompaktowe lampy fluorescencyjne, metalohalogenkowe i świetlówki. Prowadzi się badania dotyczące wpływu różnych barw światła lamp LED na jakość i tempo wzrostu roślin. Ich wyniki pozwalają stwierdzić, że przy użyciu niektórych systemów upraw z zastosowaniem oświetlenia lampami LED w miejskich farmach pionowych uzyskuje się plony kilkukrotnie większe niż w tradycyjnym gospodarstwie o porównywalnym areale. Zjawiskiem towarzyszącym stosowaniu światła sztucznego jest możliwość wystąpienia efektu zanieczyszczenia światłem.

Geometria determinowana światłem i materią jako imperatyw twórczy architektury Tadao Ando

Bigaj, Przemysław
Article
2017
Tadao Ando należy do współczesnych twórców, którzy w szczególny sposób wykorzystują atuty naturalnego światła w architekturze. Światło w jego projektach jest nieodzownym elementem determinującym plastyczny wyraz abstrakcyjnej architektury, opartej na ascetycznej geometrii form. Sztuka iluminacji wnętrz prezentowana przez Ando sprawia wrażenie, jakby to struktura budynku była podporządkowana światłu i materii. Nie bez przyczyny jako główny środek wyrazu wybrany został gładki beton – materiał, który pod wpływem promieni słonecznych nadaje purystyczny charakter nie tylko lapidarnym formom brył, ale także utrzymanym w estetyce japońskiego minimalizmu wnętrzom. Światło traktowane koherentnie z betonową materią należy uznać tu za podstawowy czynnik determinujący estetyczny zamysł dla głównej idei budowli. Na przykładzie twórczości Ando omówiono znaczenie i rolę naturalnego światła w celu osiągania wyrafinowanych efektów plastycznych dla architektury, którą zwykło się dziś nazywać „betonową”.