Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 16

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 16

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (17)


Rekreacja w małych zespołach mieszkaniowych

Seruga, Wacław
Article
2016
Artykuł dotyczy zagadnień związanych z kształtowaniem miejskich przestrzeni rekreacyjnych małych zespołów mieszkaniowych. Rekreację nal eży zaliczyć do ważniejszych funkcji obok mieszkania siedlisk ludzkich, ponieważ w znaczący sposób wpływa na utrzymanie optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej człowieka oraz jego zdrowia. Artykuł prezentuje trzynaście nagrodzonych projektów architektoniczno-urbanistycznych studentów drugiego roku wykonanych w roku akademickim 2015/2016 w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Pokazują one zdaniem autora różnorodność poszukiwań i eksperymentów w kształtowaniu funkcjonalnoprzestrzennym zdrowego środowiska mieszkaniowego. Cechą oryginalnych kreacji i wizji jest dążenie do uzyskania wzajemnych powiązań funkcjonalnych i przestrzennych mieszkania, domu oraz zespołu mieszkaniowego ze środowiskiem przyrodniczym stwarzającym optymalne warunki do rekreacji.

Parki Nowego Jorku. Droga do sukcesu

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Article
2016
Nowy Jork słynie z wielkiej ilości parków, skwerów i terenów zielonych. Stanowią one odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego człowieka odnośnie do publicznych przestrzeni miejskich. Zawierają w sobie różnorakie funkcje: od podstawowej rekreacyjnej poprzez komunikacyjną, sportową, usługową, edukacyjną, aż po kulturową. Pełnią ważną rolę społeczną. Znajdują się w różnych częściach miasta. Artykuł przedstawia formy działalności urbanistów, architektów, zarządców jak i użytkowników, dzięki którym wybrane parki NY osiągnęły dziś status niezwykle atrakcyjnych przestrzeni publicznych w mieście.

Rekreacja – ogrodzona

Broniewicz, Piotr
Article
2016
Zapewnienie sobie bezpieczeństwa od zawsze stanowiło jeden z głównych celów ludzkości. Gdy wraz z pierwszą wojną światową odchodziły w niepamięć mury twierdz, wydawało się, że wszelkiego rodzaju ogrodzenia w miastach znikną na zawsze. 70 lat później, wraz z ponownym odzyskaniem niepodległości przez Polskę, wracamy do wysokich ogrodzeń mających strzec naszego bezpieczeństwa. Nowych osiedlach budowanych w latach 90. XX wieku oraz w dwóch pierwszych dekadach XXI wieku – ogrodzenie stało się synonimem luksusu. Polskie miasta zaczęły przypominać strzeżone getta, gdzie wysokie ogrodzenie wyznacza granice pomiędzy tym co gorsze ogólnodostępne, a tym co lepsze, strzeżone i zamknięte. W wielu miejscach ograniczony został dostęp do terenów zielonych. Zostały one zarezerwowane wyłącznie dla mieszkańców danych zespołów mieszkaniowych. Przerwano wiele ścieżek rekreacyjnych, zmuszając użytkowników do omijania zamkniętych enklaw, często drogami biegnącymi wzdłuż ruchliwych ulic. Jakie są przyczyny takiego stanu i czy możliwe jest ponowne przywrócenie ciągłej struktury miasta dostępnej dla wszystkich mieszkańców.

Przestrzeń rekreacji w obiekcie Cameleon-Woluwe w Brukseli

Lubelska, Maria
Article
2016
Artykuł dotyczy sposobów wprowadzania przestrzeni rekreacyjnych w strukturę współczesnego obiektu usługowego na przykładzie budynku Cameleon w Brukseli. Jest to obiekt, który łączy nowoczesne rozwiązania przestrzenne, ekologiczne i energooszczędne technologie oraz interesującą filozofię przyciągania klientów.

Atrakcyjna przestrzeń rekreacyjna miasta odpowiedzią na potrzeby społeczne mieszkańców

Orchowska, Anita
Article
2016
Artykuł porusza zagadnienie kształtowania terenów rekreacyjnych miasta w aspekcie odzyskiwania przestrzeni czyli tzw. „re-użycia”. Wiele obszarów publicznych miast europejskich jest projektowana od nowa, uzyskując elastyczne funkcje i niestandardowe aranżacje zgodnie z współczesnymi potrzebami społecznymi, często przy użyciu nowoczesnych technologii materiałowych. Nowe wykorzystanie terenów publicznych m.in. dla rekreacji śródmiejskiej podnosi walory przestrzenne i estetyczne tych rejonów stając się atrakcją dla lokalnej ludności i podstawą budowy ich integracji.

Materializacja wyciszenia. Struktura urbanistyczna czasu wolnego

Mikielewicz, Renata
Article
2016
Zgodnie z artykułem 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawo do rekreacji należy do niezbywalnych praw jednostki. Obecnie konieczność odpoczynku jest szczególnie niezbędna z powodu tempa życia i koncentracji uwagi na niezliczonej ilości informacji docierających z otoczenia i przestrzeni wirtualnej. Jednocześnie mobilność i „konsumpcja” przestrzeni powoduje jej postrzeganie poprzez zindywidualizowaną percepcję jednostki. Obraz przestrzeni zostaje utożsamiony z potrzebami użytkownika i postrzegany jedynie przez jego doświadczenie, co wpływa na sposób kształtowania przestrzeni, w szczególności podporządkowanemu użytkowaniu w czasie wolnym. Mieszkaniec staje się turystą, a przejezdny wpływa na życie codzienne mieszkańców, gdyż atrakcyjność przestrzeni rekreacyjnych zwiększa wartość ekonomiczną miasta. Rozważania, dotyczące kompozycji przestrzeni czasu wolnego, stanowią próbę zdefiniowania współczesnych trendów stylu życia miejskiego i jego wpływu na strukturę urbanistyczną miasta.

Współczesne wykorzystanie rysunku planu i mapy w kreacji posadzki przestrzeni publicznej służącej rekreacji : wybrane przykłady

Burkot, Małgorzata
Article
2016
Artykuł przedstawia działania wykorzystujące rysunek mapy lub planu w kreacji posadzki przestrzeni publicznej, jako element służący rekreacji. Rysunkiem może być mapa świata, regionu, plan miasta lub jego fragment. Odwzorowanie może przedstawiać stan aktualny lub historyczny i mieć charakter płaski lub trójwymiarowy. Działanie osadza przechodnia w kontekście urbanistycznym, regionalnym lub ponadregionalnym, posiada charakter informacyjny i orientacyjny. Może również prezentować utracone dziedzictwo urbanistyczne miejsca. Przedstawienia mają charakter trwały lub tymczasowy. Przeprowadzona analiza wybranych przykładów wykazuje, że zastosowanie mapy lub planu w przestrzeni publicznej zwiększa jej atrakcyjność. Zabieg zachęca do interakcji, odnalezienia się w przestrzeni, a także zgłębienia historii miejsca. Odczytanie planu zatrzymuje przechodnia; jest punktem wyjścia i narzędziem służącym rekreacji w przestrzeni publicznej.

Rekreacja – kontemplacja

Chmielewski, Wojciech Jan
Article
2016
Instynkt samozachowawczy współczesnego człowieka i obrona przed kurczącymi się zasobami naturalnymi naszego środowiska, w tym gwałtowna urbanizacja powierzchni globu w ostatnich dziesięcioleciach przyczyniły się, między innymi, do indywidualnych reakcji skutkujących „niewidzialnymi inwestycjami” w sferze rekreacji indywidualnej, wręcz intymnej. Ta tendencja przejawiająca się budowaniem współczesnych i unikatowych obiektów, a właściwie wysublimowanych miejsc w naturalnym krajobrazie nie jest nowa. Ich ideę, chyba po raz pierwszy upublicznił, nawet nie architekt, a pisarz amerykański Truman Capote, w słynnym opowiadaniu Harfa traw, z 1951 r., które jest, tak naprawdę manifestem wolności osobistej, wolności do poglądów i nienaruszalnej delikatnej, osobistej sfery uczuć człowieka. W Ameryce wywołało swoistą modę budowania „domów na drzewach”. Potrzeba ta powróciła w ostatnich latach w nieco odmienionym kształcie, budowania obiektów dla indywidualnej rekreacji, wypoczynku i kontemplacji najpiękniejszych miejsc na Ziemi.

Rola terenów rekreacyjnych w różnych strefach klimatycznych : na przykładzie Syrii

Klimowicz, Joanna
Article
2016
Zmiany klimatyczne zachodzące na przestrzeni ostatnich lat na całym globie doprowadziły do występowania różnych anomalii pogodowych, takich jak susze czy fale upałów. Jednocześnie zmniejsza się ilości średniorocznych opadów. W aglomeracjach miejskich obserwowane jest pogłębiające się zjawisko Miejskie j Wyspy Ciepła. Istotą projektowania zarówno urbanistycznego, jak i architektonicznego stało się jak najlepsze zabezpieczenie miejsc zamieszkania i pracy przed niekorzystnym wpływam anomalii pogodowych poprzez tworzenie terenów zieleni i rekreacji. Ma to na celu minimalizowanie niekorzystnego wpływu zmian klimatu na człowieka. Dobrym przykładem stosowania obszarów zieleni zarówno w obiektach budowlanych jak też w założeniach urbanistycznych może być Syria, kraj o jakże odziemnym klimacie, niestety dzisiaj niszczonym przez wojnę. Zarówno w historycznej zabudowie, jak i w nowoczesnych projektach zieleń jest istotna. W XX wieku wielu polskich architektów wyjechało do Syrii aby tam projektować i realizować. W ich projektach możemy spotkać tereny rekreacyjne mające na calu poprawę warunków klimatycznych oraz życia mieszkańców.

Galeria handlowa jako centrum rozrywki i rekreacji na przykładzie wybranych galerii w Polsce

Antosz, Monika
Article
2016
Od połowy lat 90. XX wieku centra handlowe na trwale zaistniały też w krajobrazie polskich miast. Ich forma i funkcja z biegiem czasu zmienia się podążając za światowymi trendami i zmieniającymi się wymaganiami klienta. Wiele z tych obiektów nie tylko wpisało się na stałe w krajobraz, ale także wytworzyło wartość dodaną, ducha miejsca (Genius loci). Niektóre stały się magnesem przyciągającym mieszkańców i turystów. Na przykładzie łódzkiej Manufaktury, warszawskiej Galerii Mokotów oraz katowickiej Silesii chcę pokazać, że centrum handlowe może stanowić centrum życia osiedla lub dzielnicy. Pełni funkcje społeczne i mieści w sobie szeroką gamę usług rozrywkowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych i edukacyjnych takich jak galerie sztuki, kina, akwaria, planetaria, parki wodne, ścianki wspinaczkowe, dyskoteki, kręgielnie. Wszystko to pod jednym dachem w bezpiecznej, klimatyzowanej, starannie zaaranżowanej przestrzeni, co jest zgodne z zamysłem twórcy malli Victora Gruena, dla którego centra handlowe miały naśladować klimat miasta, a zakupy miało się w nich robić niejako przy okazji.