Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 5-A1

Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 5-A1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (37)


Szkło, detal, architektura

Żychowska, Maria J.
Article
2012
Szkło w architekturze to z jednej strony niezwykły, pełen koloru detal poczynając od witraży Saint Chapelle a na muzeum Que Branly kończąc. A drugiej strony to również ponadczasowa wizja nowej architektury, która odzwierciedlała i nadal odzwierciedla awangardową estetykę. Profetyczne wizje szeregu architektów łączy „szkło" jako synonim progresu w technologii i rozumienie detalu architektonicznego jako błysku przezroczystej tafli szklanej.

Detal, a standard w architekturze okresu kryzysu gospodarczego

Złowodzki, Maciej
Article
2012
Detal w architekturze można też rozważać jako element jej standardu. W okresie kryzysu gospodarczego, a raczej obecnej dekoniunktury gospodarczej, zauważalne są negatywne oddziaływania na jakość rozwiązań w budownictwie. Pewnych analogii i potencjalnych skutków we wpływie na architekturę można dopatrywać się w okresie Wielkiego Kryzysu z lat 1929-1933. Stan kryzysu może wpłynąć na obniżenie standardów i jakości przestrzeni zbudowanej, a także na przesunięcie szeregu inwestycji w czasie.

Detal architektoniczny, czym jest?

Włodarczyk, Janusz A.
Article
2012
Czy detal architektoniczny należy traktować jako dodatek do budynku/budowli, czyli stanowiący wartość dodaną - niezbędną bądź niekonieczną (ornament), czy też, jako jego/jej fragment, integralnie zespolony z całością obiektu architektonicznego?

Faktura i detal w najnowszej chińskiej architekturze

Węclawowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2012
Przyznanie młodemu chińskiemu architektowi Wangowi Shu tegorocznej prestiżowej nagrody Pritzkera było zaskoczeniem, gdyż posiada on realizacje jedynie w swoim kraju. Tegoroczna nagroda Pritzkera oraz zeszłoroczna europejska nagroda Miesa van der Rohe za projekt konserwatorski Neues Museum w Berlinie, były bezprecedensowymi wydarzeniami, bowiem wszystkie poprzednie nagrody Mięsa van der Rohe były wręczane za projekty z awangardowej architektury najnowszej. Przyznane teraz owe nagrody świadczą o tym, jak ważkie w obecnym technokratycznym świecie są miejsca kreacji, tradycja, historia, pamięć przeszłości, wspomnienia.

Artykulacje

Trillo de Leyva, Juan Luis
Article
2012
Detal konstrukcyjny zestawia fragmenty łącząc je na nowo w całość, z której płynie korzyść większą niż suma korzyści z jej elementów składowych. Do wyjaśnienia tego zjawiska łączącego kształt, materiał i dziedzinę techniczną posłuży definicja „pierwotnej twórczości człowieka" Gotfrieda Sempera, czyli układania, formowania, zestawiania i tkania.

Projektujmy i budujmy zgodnie z już uznanymi "regułami techniki budowlanej" i "najnowszym stanem techniki" ... albo nie projektujmy ani nie rysujmy czegoś czego sami nie potrafimy zrealizować!?

Scholz, Stefan Jan
Article
2012
Aspekt konstrukcji i detalu architektonicznego w kształceniu architekta. Upadek detalu i ornamentu architektonicznego od modernizmu. Wpływy przepisów, ustaw i praw na rozwój detalu architektonicznego w projektowaniu na przykładzie Berlina.

Miejsca i przestrzenie odporne

Rizzi, Paola
Article
2012
Jaką skalę ma detal? Jakie znaczenie ma detal dla architekta, a jakie dla urbanisty? Jakie konsekwencje ma traktowanie kontekstu środowiska naturalnego jakby był to „tylko detal"? Artykuł stawia te pytania w kontekście katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz prób opracowania metod projektowania pozwalających na tworzenie miejsc, przestrzeni i miast odpornych na skutki - coraz częstszych i zbierających w gęsto zaludnionych obszarach coraz większe żniwo - klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych.

Detale to nie detal

Pratelli, Alberto
Article
2012
Detale to nie detal. Detale architektoniczne to nie ślady, tylko dowody. Nie są częścią danej całości, tylko całością w innej skali. Materiałem dowodowym śledztwa w sprawie detali architektonicznych wykorzystanym w tym artykule jest Portico dei Banchi Vignoli.

Detal minimalistyczny

Paszkowski, Zbigniew
Article
2012
Detal minimalistyczny jest integralnie związany ze strukturą obiektu architektonicznego znacznie bardziej niż jakikolwiek element dekoracyjny lub ornamentacyjny. Możliwość zastosowania w architekturze współczesnej nowego sposobu kształtowania detalu architektonicznego zawdzięczać należy głównie nowym materiałom budowlanym i technologiom. Detal minimalistyczny stanowi też kwintesencję inwencji twórczej zmierzającej do redukcji ilości elementów składowych kompozycji architektonicznej i do jej ascetycznej prostoty,

Ozdoba w architekturze wielorodzinnych domów dostępnych

Pallado, Jan
Article
2012
W wielorodzinnych domach dostępnych istnieją ograniczone względami ekonomicznymi możliwości uwydatnienia walorów struktury budynku poprzez dobór odpowiednich materiałów i sposobów wykończenia elewacji. Efektywne wykorzystanie tych możliwości pozwala jednakże na kształtowanie wyrazistych pod względem formy i barwy budynków, a także na zastosowanie w nich malowideł ściennych i ornamentów.