Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (27)


Sorption properties of fly ash from brown coal burning towards arsenic removal

Polowczyk, Izabela, Bastrzyk, Anna, Sawiński, Wojciech, Koźlecki, Tomasz, Rudnicki, Piotr, Sadowski, Zygmunt
Article
2011

Synthesis of biomimetic HAp-PAA/PEG hydrogel composites

Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Piątkowski, Marek, Bogdał, Dariusz, Wzorek, Zbigniew, Tyliszczak, Bożena
Article
2011

A prospective study of inorganic waste from Polish chemical industry

Cichy, Barbara, Kużdżał, Ewa, Skulimowski, Andrzej, Pukocz, Przemysław
Article
2011

Application of waste whey in shampoos

Śliwa, Karolina, Sikora, Elżbieta, Ogonowski, Jan
Article
2011

Utilization of natural waste pozzolana

Staněk, Theodor, Schwarzerová, Lenka
Article
2011

Waste from leather industry. Threats to the environment

Famielec, Stanisław, Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Article
2011