Trwanie i przemijanie wzorców w architekturze prywatnych domów rezydencjalnych – dyskurs pomiędzy architekturą formalnie lansowaną a życzeniami prywatnego użytkownika

Type: Article
Number of downloads: 2832
Title
Variant of the title
Author
Published in
Release date
Place of publication
Publisher
Language
Abstract
PKT classification
Department
License
Access rights