Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A1

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 4-A1

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (44)


Zapamiętane zjawisko

Żychowska, Maria J.
Article
2011
Architektura przemija ze względu na zdewaluowaną estetykę. Znika, ale wracają resentymenty i wkrótce uznaje się ją za niezwykle ważne zjawisko. Modernistyczne projekty osiedli dla Algieru i dla Casablanki były nieudanym eksperymentem. Źle zapamiętano doświadczenia, bo dziedzictwem modernizmu mogą być także społeczne niepokoje. Unicestwienie obiektu wskutek wojny nabiera specyficznego znaczenia i dlatego odbudowuje się je, bo zapamiętanie zjawiska nie wystarczają.

Reinkarnacja architektury

Zuziak, Iwona
Article
2011
Architektura jest wszechobecna, lecz kiedy zostaje unicestwiona przez czas, siły przyrody, a także człowieka, zostaje wspomnienie, które czas również trawi i czasem nie zostaje nic. Bywa jednak, iż dzieło się odradza w przekazie słownym, prowokuje wyobraźnię do kolejnych reinkarnacji w postaci poezji,muzyki, obrazów lub rekonstrukcji. Architektura trwa więc nadal, czasem też powstaje w jej miejscu pomnik-muzeum pamięci, jak w przypadku World Trade Center.

Czynnik technologiczny a starzenie architektury miejsc pracy

Złowodzki, Maciej
Article
2011
Zmiany nowoczesnych technologii produkcyjnych następują średnio co pięć lat. Są jednym z wiodących aspektów w starzeniu architektury przemysłowej. Również w obiektach szpitalnych intensywne użytkowanie i zmiany w technologiach medycznych wpływają na starzenie obiektów. Wiele wskazuje na to, że najbliższe lata będą się wiązały w Polsce z licznymi inwestycjami szpitalnymi.

Trwałość architektury

Włodarczyk, Janusz A.
Article
2011
W niniejszym artykule autor odchodzi od tradycyjnego traktowania trwałości jako pojęcia wiązanego z materią architektury, postrzegając ją szerzej, także jako wartości symbolicznej i znaczeniowej, a więc także i trwałości jej estetyki.

Tradycja miejsca i zastany kontekst wartością nadrzędną

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2011
Nowe formy architektury lokowane w europejskich miastach, przyjmując niejednokrotnie zaskakujące ekstrawaganckie kształty wpisują się w tradycję i kontekst przestrzenny miejsca realizacji. Nowa Filharmonia w Hamburgu stanowić będzie współczesną wizytówkę – nowy symbol miasta. Ten charakterystyczny obiekt jest dominantą formalną rewitalizowanego obszaru Hafen City od ponad stu lat pełniącego funkcje portowo-przemysłowe.

Dialektyka znaku i symbolu w architekturze – powrót do przeszłości?

Uścinowicz, Jerzy
Article
2011
Dziś mamy do czynienia z pewnym kryzysem symboli. Wydaje się, że język symboli ginie bezpowrotnie. W szkicu starano się ukazać zasadę działania symbolizmu sztuki sakralnej i jej możliwości jako szczególnego rodzaju teologii wyrazu artystycznego, w zapewnieniu jej nieprzemijającego życia w architekturze.

Smutek odchodzenia architektury

Taczewski, Tomasz
Article
2011
W centrach polskich miast masowo wyburzane są wartościowe obiekty modernistyczne czasów Peerelu. Zjawisko ma wszelkie cechy wandalizmu. Artykuł rozważa przyczyny tej sytuacji i omawia występujące mechanizmy. Powody destrukcji dostrzega w stworzonych relacjach ekonomicznych i przemianie społeczeństwa, która dokonała się w ostatnich dwudziestu latach.

Od kolebki architektury aż do obecnego absolutnego designu albo dokąd prowadzi nas ta podróż...? Quo vadis architekturo!

Scholz, Stefan Jan
Article
2011
Opis trwałej/bezczasowej i zmieniającej się/czasowej architektury. Teraźniejszość musi przez przeszłość przechodzić, aby trwałość uzyskać.

Trwanie struktury

Schneider-Skalska, Grażyna
Article
2011
Jak to się dzieje, że z form architektury niezauważalnej powstaje nowa jakość, która w wielu przypadkach jest wartością trwałą, wartą zachowania? Historyczne, powtarzalne kwartały zabudowy tworzą za każdym razem inną całość. Współczesne dzielnice i zespoły kontynuują ten model. Towarzyszą mu jednak różne, nowe formy zabudowy i detalu, które są efektem kreacji projektantów i realizują potrzebę zmienności.

Slang, język czy metajęzyk? O przemijalności słów

Rizzi, Paola
Article
2011
Jeżeli spojrzymy na współczesną urbanistykę, na pierwszym planie zobaczymy koncepcje projektowania trwałego i procesów uczestniczących. Pierwsze wymaga zrozumienia potrzeb środowiskowych, drugie – potrzeb ludzkich. Potrzebny jest do tego język – język projektowy. Okazuje się zatem, że w urbanistyce chodzi przede wszystkim o komunikację. Artykuł porusza kwestię procesu projektowego przebiegającego od abstrakcji do rzeczywistości poprzez przemijalność nieustająco zmieniającego się języka.