Czasopismo Techniczne z. 1. Środowisko z. 1-Ś

Czasopismo Techniczne z. 1. Środowisko z. 1-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (10)


Wielokryterialna ocena algorytmów wspomagania decyzji w warunkach powodzi z uwzględnieniem ryzyka

Twaróg, Bernard
Article
2009
W niniejszym artykule do oceny algorytmów sterowania zbiornikami w warunkach powodzi zastosowano wielokryterialne metody. Przeanalizowano użycie funkcji copula do analizy wielowymiarowej zmiennej losowej opisującej falę powodziową oraz zastosowano metodę Monte Carlo do generowania parametrów fal powodziowych. W analizie wykorzystano pojęcie ryzka.

System GRASS – możliwości i zastosowania. Część I

Nering, Konrad
Article
2009
GRASS is now the most advanced geospatial data processing software. One of the advantages is that the GRASS is an open source free software. In this article was presented only a part of all capabilities of GRASS platform in raster and vector data analysis.

SRTM – technologia obrazowania powierzchni Ziemi

Nering, Konrad
Article
2009
In this article was presented a short overview of Shuttle Radar Topology Mission (SRTM) and an overview of devices used in this mission. A high resolution global terrain model was an effect of this observation. SRTM data are published in the internet and everyone can use this data. Abilities of using SRTM data and basic data characteristic was also described in this article.

Zastosowanie metody szkieletu w optymalizacji funkcji wektorowych w przestrzeni ℜ3

Łuczkiewicz, Paweł
Article
2009
W artykule przedstawiono algorytm wielokryterialnej optymalizacji, opisano i pokazano na wykresach zbiór Pareto dla kilku przykładowych zadań optymalizacji wielokryterialnej. Stosując metodę szkieletu, zilustrowano przecięcie zbioru Pareto i szkieletu. Wyznaczony punkt przecięcia jest rozwiązaniem optymalnym w zdefiniowanym przez decydenta zbiorze żądanym.

Możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową

Sarna, Stefan, Kalandyk, Agata, Gordon-Kubacka, Renata
Article
2009
W artykule przedstawiono krótką historię funduszy pozyskanych przez Polskę z Unii Europejskiej od początku transformacji ustrojowej do 2006 r. Szczegółowo skupiono się na omówieniu dostępnych źródeł finansowania w okresie programowania 2007–2013. Omówiono możliwości pozyskania środków na infrastrukturę środowiskową (głównie w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej) z programów realizowanych na szczeblu krajowym, tj. Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych, na przykładzie programów stworzonych przez województwa śląskie i małopolskie.

Instrumenty planistyczne i zarządzania dla potrzeb łagodzenia zjawiska suszy

Godyń, Izabela
Article
2009
The paper presents a proposal of planning and management tools for drought mitigation purposes. Author proposes creation of teams responsible for the drought response planning on national, regional and basin levels within the existing institutional structure of the water management. The range of plans and special management tools aimed at mitigation of effects of predicted drought are described.

Szczególna postać warunków brzegowych w sterowaniu optymalnym wielozbiornikowymi systemami wodnogospodarczymi

Chmielowski, Wojciech Z., Uryga, Renata
Article
2009
The paper presents formulation and solution of the optimization problem relating to control of discharges from a system of storage reservoirs supplying water to several users. There were considered equations linking initial and final conditions on a trajectory of reservoirs' states as well as free moments of beginning and finishing the optimization process.

Zastosowanie regulatorów rozmytych w śledzeniu wektora trajektorii stanów wielozbiornikowego systemu wodnogospodarczego (część II, układ sterujący)

Chmielowski, Wojciech Z.
Article
2009
The paper presents a model simulating operation of a multi-reservoir system which is to ensure proper water allocation within a water management system. There are presented assumptions on parameters of fuzzy regulators and a regulation system together with their application. The objective of a regulation system is to keep with the optimal vector of reservoir state trajectories in relation to a vector of real water inflows to a system of reservoirs.

Zastosowanie regulatorów rozmytych w śledzeniu wektora trajektorii stanów wielozbiornikowego systemu wodnogospodarczego (część I, model optymalizacyjny)

Chmielowski, Wojciech Z.
Article
2009
The paper presents an optimization model of an operation of a multi-reservoir system supplying water to several users. The achieved trajectories of controls and reservoirs' states should be treated as recommendations for fuzzy regulators (part II) which will be than to keep with these trajectories in relation to real inflows to reservoirs.

Wybrane aspekty jakości wód Białej Przemszy

Caruk, Marcin, Drużyńska, Elżbieta, Jarząbek, Adam
Article
2009
The paper presents the integrated approach to mitigation of water stress in river catchments affected by industrial users. The following tools are part of this methodology: a water quantity and quality model to balance water use in relation to water resources, monitoring of water bodies and finally the use of guidance documents to assess the state of industrial water. This methodology assists in identification of water quantity and quality impacts on water resources, their verification and formulation of recommendations for water stress mitigation. All the presented results are outcomes work performed by the Institute of Water Engineering and Water Management of PK within the integrated project AquaStress.