Czasopismo Techniczne z. 24. Informatyka z. 1-I

Czasopismo Techniczne z. 24. Informatyka z. 1-I

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (5)


Wyznaczanie scenariuszy testowych dla pewnej klasy procesów definiowanych za pomocą języka BPEL

Sapiecha, Krzysztof, Grela, Damian
Article
2008
Celem niniejszego artykułu jest adaptacja metody ścieżki krytycznej do procesów definiowanych w języku BPEL. W artykule pokazano, że po spełnieniu kilku założeń proces BPELa może być postrzegany jako system zamknięty, w którym komunikacja pomiędzy zadaniami odbywa się za pomocą i przy udziale koordynatora (aranżera) działającego zgodnie z grafem zadań systemu, a zadania odpowiadają funkcjom koordynatora.

Experimental evaluation of two touring simulators for training operators of mobot

Łukawska, Barbara, Łukawski, Grzegorz, Sapiecha, Krzysztof
Article
2008
In the paper two versions of a touring simulator are presented and evaluated. Both versions were developed for training mobot operators. Operators improve their skills playing a game based on the simulator. For simulators the problem of the precision of simulation usually appears. The same is here. Therefore, the simulators differ in quality of graphics. In the paper a usefulness of the simulators for training is evaluated. Experiments answered the question how important for efficient training is high quality of graphics generated by the simulator.

EMLAN: język modelowania i formalnej weryfikacji oprogramowania systemów wbudowanych

Krystosik, Artur
Article
2008
Embedded System Modeling Language (EMLAN) jest wysokiego poziomu językiem modelowania i formalnej weryfikacji oprogramowania systemów wbudowanych. Mechanizmy języka pozwalają na modelowanie rozmaitych aspektów systemu wbudowanego, takich jak: współbieżność, przerwania, mechanizmy synchronizacji, czas. Formalna weryfikacja polega na translacji modelu systemu wyrażonego w języku EMLAN do systemu automatów DT-CSM (Discrete Time Concurrent State Machines), generacji grafu stanów osiągalnych systemu i badaniu jego własności temporalnych z wykorzystaniem logiki CTL. Przykładem zastosowania jest weryfikacja oprogramowania systemu alarmu samochodowego.

Kosynteza systemów SOC metodą rozwojowego programowania genetycznego

Deniziak, Stanisław, Górski, Adam
Article
2008
W niniejszym artykule zaprezentowano nową metodę kosyntezy systemów wbudowanych specyfikowanych za pomocą grafów zadań, bazującą na metodzie programowania genetycznego. Przedstawiono propozycje reprezentowania procesu konstrukcji takiego systemu w formie drzewa stanowiącego tzw. genotyp. Następnie na skutek ewolucji (krzyżowania, mutacji, selekcji) generowane są kolejne „pokolenia” drzew, konstruujących systemy o coraz lepszych parametrach. Przedstawione wyniki wykonanych eksperymentów świadczą o dużych możliwościach metody RPG również w zakresie kosyntezy.

Projektowanie sterowników logicznych opisanych diagramami maszyny stanowej UML

Bazydło, Grzegorz, Adamski, Marian
Article
2008
W artykule przedstawiono nową metodę projektowania sterowników logicznych realizowanych w sposób układowy w strukturach FPGA z wykorzystaniem języka Verilog i programów profesjonalnych do symulacji i syntezy logicznej. Modelem behawioralnym programu sterownika jest diagram maszyny stanowej UML 2.1.2. Formalnym modelem strukturalnym jest hierarchiczna sieć współpracujących ze sobą automatów cyfrowych.