Czasopismo Techniczne z. 12. Środowisko z. 1-Ś

Czasopismo Techniczne z. 12. Środowisko z. 1-Ś

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (15)


Symulacja procesu deformacji wielkokubaturowych budowli ziemnych

Popielski, Paweł, Stasierski, Jacek
Article
2007
One of the components of establishing the safety valuation level of a construction project is the interpretation of its performance measurements. The paper presents procedures during the preparation, scaling and verification of the large size soil construction project for the purposses of enhancing the interpretation of monitoring results on the example of the „Żelazny Most” waste disposal plant.

Propozycja prostej metody oceny stateczności ścianek szczelnych niekotwionych

Urbański, Aleksander, Grodecki, Michał, Piszczek, Kazimierz
Article
2007
W artykule zaproponowano prostą metodę obliczeniową, umożliwiającą szybką ocenę stateczności niekotwionych ścianek stanowiących zabezpieczenie wykopu w gruncie jednorodnym. Przedstawione podejście bazuje na wynikach analiz numerycznych. Ze względu na dobrą zgodność uzyskiwanych wyników z rezultatami obliczeń numerycznych zaprezentowany algorytm obliczeń nadaje się do zastosowania w praktyce projektowej.

Naprężenia termiczne w dojrzewającym betonie ściany zbiornika żelbetowego

Zych, Mariusz
Article
2007
In the paper a FEM model for an analysis of the development of the thermal stresses at early age concrete was presented. An example of the cylindrical RC tank wall, which was realized during an extension of the sewage treatment plant was shown. The influence of the hydration heat and solar temperature of the air on the development of the non-uniform temperature field were included in the proposed model. A linear visco-elatic model for concrete was used in the calculations.

Osiadanie warstwy gruntu nasyconej cieczą z uwzględnieniem pola temperatury

Gaszyński, Jan
Article
2007
W artykule podano rozwiązanie zagadnienia początkowo-brzegowego dla konsolidującej warstwy porowatej z polem temperatury. Przeanalizowano właściwości funkcji opisującej osiadanie brzegu w zależności od parametrów termicznych ośrodka dla początkowej i końcowej chwili procesu.

Stabilizacja osuwiska drogowego na trasie drogi krajowej nr 4 Kraków–Tarnów

Gaszyński, Jan, Posłajko, Mariusz
Article
2007
Celem analizy jest zabezpieczenie osuwiska z uwzględnieniem rozbudowy nasypu drogowego. Do obliczeń przyjęto model sprężysto-plastyczny Drucker-Prager w płaskim stanie odkształcenia. Obliczenia wykonano w programie Z_Soil. Przedstawiono wyniki związane ze statecznością nasypu i podłoża gruntowego z uwzględnieniem etapowania robót.