Adaptacja gatunków Rhodotorula wyosobnionych z różnych środowisk do fenolu i ich aktywność biochemiczna w ściekach koksowniczych

Adaptacja gatunków Rhodotorula wyosobnionych z różnych środowisk do fenolu i ich aktywność biochemiczna w ściekach koksowniczych

Type: Book
Number of downloads: 6
Files
Zasób dostępny wyłącznie z komputerów Biblioteki PK
Title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Series title
Number in the series
Language
ISSN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog