Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu : partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje

Type: Book
Number of downloads: 13
Title
Variant of the title
Author
Release date
Place of publication
Publisher
Language
ISBN
UKD
Department
License
Access rights
Link to the BPK catalog