Modelowanie właściwości mechanicznych wybranych zaawansowanych materiałów za pomocą wieloskalowych elementów skończonych

Type: Dissertation
Number of downloads: 107
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Publisher
Language
Keywords
Abstract
Department
Status of the diploma thesis
License
Access rights