Architektura i aktywny przemysł ciężki : o przedsięwzięciach wpływających na społeczne postrzeganie przemysłu w świetle niemieckich i polskich doświadczeń z rewitalizacją terenów związanych z górnictwem

Type: Dissertation
Number of downloads: 23
Title
Variant of the title
Author
Promoter
Release date
Date of defense
Language
Keywords
Abstract
Department
Status of the diploma thesis
License
Access rights
Link to the BPK catalog