Zeszyty Historyczne Muzeum PK

Type: Collection of a magazine