Architektura w przestrzeni sztuk 2017

Type: Collection of book fragments
Title

Collection items (37)Instytut im. Jana Karskiego w Kielcach

Banaszkiewicz, Iga, Detka, Adam
Fragment of a book
2017Pływające (pontonowe) domy

Yurochko, Myroslava
Fragment of a book
2017


Galeria Ekspozycji Kraków

Chmielowiec, Marcin
Fragment of a book
2017

Architektura w przestrzeni sztuk - 2017

Mizia, Małgorzata
Fragment of a book
2017