Architektura w przestrzeni sztuk 2017

Type: Collection of book fragments
Title

Collection items (37)Rewitalizacja Alei Trzech Wieszczów

Siudak, Klaudia, Żak, Marta
Fragment of a book
2017


Nowe miejsce pracy w Nowej Hucie

Biesaga, Agnieszka
Fragment of a book
2017

Stacja "AGH" I linii metra w Krakowie

Jasiorkowska, Agata
Fragment of a book
2017