Rozprawy doktorskie w zbiorach BPK

Type: Collection of doctoral dissertations of a unit
Title

Collection items (211)Pojęcie funkcji w nauce i w nauczaniu

Panczakiewicz, Marian
Dissertation
1964