Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 15

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (24)


Alternatywne przestrzenie w mieście. Miasto spowolnione

Mikielewicz, Renata
Article
2015
Przestrzeń publiczna współczesnego miasta, tak jak i życie codzienne, poddana jest presji szybkości; przyśpieszeniu nadanemu przez zdigitalizowane, totalnie skomunikowane społeczeństwa, w których jednostki chcąc się na chwilę zatrzymać ryzykują pozostanie poza głównym nurtem wydarzeń. Odbija się to w sposobach kształtowania przestrzeni publicznych w miastach, które zostały sprowadzone do roli kolejnego produktu rywalizującego o uwagę użytkownika. Spowolnienie życia właściwe dla małomiasteczkowej przestrzeni stanowi jeden z aspektów umożliwiających ochronę wartości dziedzictwa kulturowego i naturalnego, umożliwiając rozwijanie alternatywnych zasad kompozycji przestrzeni opartych na zasadach wywodzących się z idei filozofii ekologicznych. Refleksja oparta na analizie zalet i niedostatków spowolnionej percepcji staje się punktem wyjścia dla analizy możliwości wyważenia potrzeb i tworzenia metod kształtowania różnorodnych miejskich przestrzeni alternatywnych.

Szkoła nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego. Kompozycja przestrzenna jednorodzinnych domów wolnostojących

Seruga, Wacław
Article
2015
Artykuł prezentuje szkołę nauczania projektowania architektoniczno-urbanistycznego autora opartą na nierozłącznym traktowaniu architektury i urbanistyki oraz na silnych związkach teorii architektury z praktyką projektowo-realizacyjną realizowaną w Katedrze Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, która sięga początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Artykuł dotyczy także zagadnień związanych z kompozycją przestrzenną jednorodzinnych domów wolnostojących. W kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym zrównoważonych jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych stosunek do natury stanowi podstawowe kryterium wpływające na kompozycję przestrzenną oraz piękno architektury. Artykuł prezentuje dwadzieścia jeden studenckich projektów jednorodzinnych domów wolnostojących. Zdaniem autora pokazują one różnorodne i indywidualne kreacje oraz wizje rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych domów w nawiązaniu do krajobrazowego kontekstu, a także poszukiwania współczesnych form architektonicznych oraz rozwiązań funkcjonalnych domów spełniających indywidualne potrzeby człowieka drugiej dekady dwudziestego pierwszego wieku. Udowadniają tym samym ważną rolę kompozycji przestrzennej architektonicznej i urbanistycznej oraz piękna w kształtowaniu przestrzeni mieszkaniowych w zróżnicowanych warunkach lokalizacyjnych i otoczeniu.

Theatricalization of architectural environment as human psychological need

Troshkina, Olena
Article
2015
This article presents the matter of human need for theatricalization of architectural environment. The analysis of common and distinctive features between theater and architecture, between theatrical space and architectural space, between play in theater and play in architectural space has been made.

Architectural peculiarities of the Christian theological-humanitarian educational institutions in Ukraine

Stotsko, Rostyslav
Article
2015
The analysis of architectural peculiarities of the Christian educational institutions of the theological-humanitarian type, as based on the example of the Ukrainian Catholic University building complex in Lviv, was done in the article. The factors having the major influence on formation of architectural and space-planning organization and on stylistic decisions of the buildings of Christian theological-humanitarian institutions in Ukraine have been distinguished.

Kompozycja elewacji w przestrzeni miejskiej

Pyrtek, Piotr
Article
2015
Idea architektoniczna wskazuje zasadę kompozycji, określa stosowną relację pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Fasada jako element najbardziej eksponowany, z racji swojej geometrii, konstrukcji, zastosowanego materiału, jego faktury i koloru staje się istotną częścią całości – kompozycji. W tkance miejskiej zachodzi jednak pewna zależność, która od zawsze przyprawia o dreszcze architektów: „stare” czy „nowe”? Wybór pomiędzy naśladowaniem a tworzeniem nowego nie powinien sprowadzać się do suchej oceny zastałej sytuacji, ale także do formalnego i symbolicznego znaczenia nowoprojektowanego obiektu.

Interconnection of built environment and social composition of architectural space of post-war socialistic housing estates

Mysak, Natalia
Article
2015
The article identifies the specialties of the formation of socialist large-panel housing estates built in the post-war period in opposition to historical cities. Apart from the ideological background and economic and technical aspects the architects and urban planners tried to find out tools to create qualitatively new architectural environment appropriate for the new mode of life. Taking into account the importance of the social dimension for mass housing in the formation, implementation and transformation while changing contexts, the article introduces the concept of social composition of architectural space which is interconnected with the classical concepts of spatial composition of housing estates and also refers to the patterns of space usage by different social groups and their daily practices.

New urban scenarios: sustainability tools and components for the not-growing cities

Granello, Guido
Article
2015
Urban environment is a complex system made by buildings, green areas, empty spaces and city users: this mix through human perception becomes rules, proportions, and spaces. Economic crisis and the phenomena of the shrinking cities push us to face new problems: Is it possible to speak about urban composition without buildings? In addition, in the other hand, can we use un-useful buildings like empty box to build new compositions made by green structures, temporary public spaces and low cost function? The paper will present new tools and key examples in the field of architecture and urbanism facing the problem of the land consumption, resilient cities for the climate changes, and technical apparel for smart cities. The aim is to support the discussion of the regeneration of neglect urban tissues, through common management of the resources, not waiting for a new economic boom.Wybrane współczesne i historyczne inspiracje Mapą Rzymu G. Nolli'ego

Wąsowicz, Magdalena
Article
2015
Mapa Rzymu autorstwa Giambattisty Nolli’ego opublikowana w 1748 roku uznawana jest przez badaczy i projektantów za jeden z najistotniejszych dokumentów historycznych dotyczących teorii urbanistyki. Przysłużyła się ukształtowaniu teorii figuratło (figure-ground) opierającej się na badaniu zabudowy miejskiej widzianej jako kompozycja elementów masywnych (stanowiących „figury”) do powiązanych z nimi przestrzeni („tło”). Służy do rozpoznawania wzajemnych zależności pomiędzy elementami takich kompozycji i określania potencjałów modyfikacji, ujednolicenia i kontynuacji istniejącej tkanki miejskiej poprzez dodawanie lub ujmowanie elementów przestrzennych. Ujęcie figura-tło stanowi narzędzie metodologiczne, którym posługuje się wielu architektów i planistów. Autorka artykułu podejmuje próbę opisu wybranych współczesnych i historycznych przykładów inspiracji Mapą Rzymu G. Nolli’ego.