Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 5-A

Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 5-A

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (32)


Historia genius loci jako element historii ogrodów i ludzkości

Przybylak, Łukasz
Article
2010
Podejmując próbę charakterystyki zjawiska, jakim jest genius loci w kontekście sztuki kształtowania ogrodów, należy odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest owe zjawisko. Istotny jest nie tylko mistyczny, ale również czysto ludzki aspekt genius loci, przejawiający się w preferencji określonego miejsca i uznaniu go za atrakcyjne bądź nie. Być może kluczem do rozwiązania tajemnicy „ducha miejsca” jesteśmy my sami, determinowani wyborami naszych przodków. Śledząc dzieje sztuki kształtowania ogrodów, a co za tym idzie, dziejów samego genius loci, napotykamy jego wizerunek jako jawnej manifestacji sił boskich, lustrzanego odbicia ludzkiej pychy i ambicji. Niniejsza rozprawa jest nie tylko próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest i czym było genius loci w kształtowaniu ogrodów, jest także charakterystyką rodzaju ludzkiego, który – kreując w swojej wyobraźni obrazy ogrodu idealnego – wyrażał tym samym odwieczną tęsknotę za bliskim kontaktem z naturą.

Genius loci jako istotny element parków adrenaliny

Tokarczuk, Tatiana, Tamborska, Iwona
Article
2010
Pojęcie genius loci wywodzi się z rzymskiej mitologii i wskazuje na wyjątkowy charakter przestrzeni. Sporty ekstremalne ze względu na swoją specyfikę zazwyczaj są uprawiane w miejscach szczególnych – Parkach Adrenaliny. Da się zauważyć pewne tendencje warunkujące lokalizację takich obiektów.Parki Adrenaliny są względnie nowym typem terenów rekreacji czynnej, lokalizowanym w miejscach, gdzie natura i historia wywierają istotny wpływ na percepcję otoczenia. W związku z tym istnieje potrzeba prowadzenia badań interdyscyplinarnych, aby dla tak nowatorskiej działalności odnaleźć oryginalne rozwiązania projektowe i stworzyć przestrzeń, a w tym genius loci, charakterystyczne tylko dla nich.

Park staromiejski w Łodzi jako miejsce pamięci o najbardziej tragicznym okresie w historii miasta

Leśniak, Grzegorz
Article
2010
Despite having only built only in the early 1950s The Old Town Park takes a significant place in the history of Lodz and its genesis is tied to the tragedy of the Holocaust. In the eve the World War II the area of today's park was a densely populated district, inhabited mostly by the Jewish. Under the Nazi occupation the district was included in the ghetto and. In the late 1940s the new communist administration decided that the debris will be removed and part of the former ghetto – along the Łódka River valley – will be turned into a new park. Design for a seventeen-hectare park was ready in 1951. After the the political traw of 1953 reached Lodz, the park was re-designed, new trees were planted and the park received more recreational character. Despite no official acknowledgment of the history of the place by the local communist authorities, the memory about the tragedy that preceded the creation of the park survived. In late 1990s a monument of Moses carrying the Decalogue was erected in the park. In the base of the monument a vessel filled with earth from Jerusalem was buried.

Park ocalałych w Łodzi. Współczesny przykład kreacji przestrzeni służącej zachowaniu pamięci o bohaterach i ofiarach łódzkiego getta

Wycichowska, Barbara
Article
2010
The Survivors' Park in Łódź is a contemporary example of a natural monument dedicated to the victims of Nazi occupation – the Jews who died in Litzmannstadt Ghetto and whose predecessors were particularly active in creating the cultural, industrial and textile power of Łódź in the 19th century, as well as to the Poles who helped the Jews to survive the war, risking their own lives and the lives of their families. The Park was opened on the 60th anniversary of the liquidation of the Łódź ghetto, in 2004. It covers the area adjacent to the former area of the Ghetto (in the Łódka River valley). It is still under construction. The Survivors' Park revoking the timeless spirit of the war past, perceived as the genius loci of the shared memory of Łódź inhabitants' tragic lot, written in a language of thought provoking symbols.

Muzeum w ogrodzie. Uwagi o Ogrodzie Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego

Rut, Michał
Article
2010
The Warsaw Uprising Museum is the first consistently organized educational museum in Poland. The main assumption of this institution is popularization of the knowledge about the Uprising achieved by the application of multimedia and an up-to-date exhibition arrangement. An integral part of the museum is the surrounding Garden of Liberty, which is a continuation of the assumption of the museum exhibition, and additionally fulfilling a wide range of essential functions. This conception is realized through putting up in the park the Wall of Memory with the Monter's bell, the Art Wall of graffiti painting and photo exhibitions, through erecting a memorial to barristers participating in the Uprising and a memorial to Georgian contract officers, through placing remains of the memorial to Prince Józef Poniatowski sculptured by Bertel Thorwaldsen, through creating a rose garden and planting grapevine. Various anniversary ceremonies, concerts, theatre performances, educational and social actions are held in the park.

Interpretacja krajobrazu jako źródło koncepcji projektowej. Rozważania na podstawie pracy konkursowej na zagospodarowanie terenu dawnego Obozu KL Płaszów

Forczek-Brataniec, Urszula
Article
2010
Placing the atmosphere into the site, taking into account the spirit of the place has not been codified so far. On the basis of the entry for „Concept of Spatial Development of the Grounds of the Former Nazi Concentration Camp Płaszów in Krakow” a way of landscape interpretation was presented that allows for reading into its form and content. The process in the form of a study of the project encompasses its historical, natural, and scenic parts whose synthesis resulted in an idea taken from its context.

„Wschodnie inspiracje” orientalne wpływy w opisach sztuki ogrodowej i literaturze młodopolskiej

Bazelak, Olga
Article
2010
Garden art as a unique type of creation can be found not only in the genuine gardens, but also in literary descriptions of gardens. Particular example of functioning such creation in literature of Young Poland are descriptions of gardens in which authors are rendering the atmosphere of mysterious East using the elements of Oriental cultures in insoluble knot of internal ties. Such intricacies were named as “Eastern palimpsest” and all given examples are based on book of Tadeusz Micinski Mené-Mené-Thekel. Upharisim!... Quasi una phantasia…which was issued in 1931.

Kwiaty wiejskich ogródków przydomowych – czy je jeszcze pamiętamy?

Pisarek, Marta, Stompor-Chrzan, Ewa, Gargała, Marta
Article
2010
An indispensable characteristic of a rustic garden style are beautiful flowers with long lasting bloom on rows, flower beds and in compact groups. They create a unique, magic climate, attract attention with a rich gamut of colours and texture, and contribute to the preservation of the rural tradition. Present rustic gardens of Podkarpacie, as in the surroundings of Markowa commune, mostly (53% of gardens) reflected the fashion dominating urban backyards. They were missing the typical richness of species and colours of blooming plants, instead they contained more new species of ornamental plants. The performed studies revealed that historically grown flower species were found in merely 47% of the gardens studied. Nevertheless, in 69% of those gardens coniferous species have already been planted. In traditional gardens annual plants dominated. In addition French marigold (Tagetes patula), summer phlox (Phlox paniculata), dahlia flower (Dahlia cultorum) and gladiolus (Gladiolus hybridus) where often planted.

Założenie krajobrazowe w Mysłakowicach (Kotlina Jeleniogórska). Historia i stan obecny

Hoffmann-Marszałek, Aleksandra
Article
2010
The academic study was drawn up as a report on research conducted around a historical palace and park complex laid out in the 19th century in the Jelenia Góra Valley. The overriding research problem is presentation of the landscape park at Mysłakowice with discussion of its history and consideration of current status. Geographical location and social background, vital for the appearance of the complex, are analysed. Functional and spatial metamorphoses having occurred in the layout through to the present day are depicted. The study takes the nature of a monograph. In a broader sense the subject of the work, as the region for the research undertaken, is the Jelenia Góra Valley, this being the site of the particular natural and cultural values which have stimulated the creation of the historical complex presented.

Cztery stulecia ogrodów w Książu

Brzezowski, Wojciech, Jagiełło-Kołaczyk, Marzanna
Article
2010
Z pokaźnej grupy ogrodów i zespołów krajobrazowych założonych na Śląsku tylko nieliczne zachowały się do dzisiaj. Należą do nich ogrody towarzyszące rezydencji Książ. Rozmieszczone na tarasach związanych bezpośrednio z zamkiem, ogrody ozdobne zajmują łączną powierzchnię ponad 2 hektarów. Otacza je park krajobrazowy o powierzchni 125 hektarów. Na wyjątkowy charakter rezydencji w Książu składają się: ponad 400-letnia (1509–1941) przynależność okazałego zamku do rodziny von Hochberg oraz nieprzerwane co najmniej od połowy XVI wieku trwanie w sąsiedztwie rezydencji ogrodów, które co prawda zmieniały przez stulecia swoje kształty, pozostały jednak w zasadniczym stopniu wierne pierwszej lokalizacji. W tym okresie zamek oraz jego najbliższe otoczenie stanowiły inspirację dla wielu artystów – poetów, grafików i malarzy. W rezydencji goszczono też koronowane głowy, licznych arystokratów i słynnych polityków.