Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 19

Środowisko Mieszkaniowe = Housing Enviroment, nr 19

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (21)


Zintegrowane projektowanie zrównoważone

Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena
Article
2017
XXI wiek przyniósł w dziedzinie projektowania rewolucję większą niż miała miejsce przy zamianie deski kreślarskiej na oprogramowanie komputerowe CAD. Mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwo jem technologii oraz koniecznością stosowania się do wymogów związanych z projektowaniem zrównoważonym. Projektowanie zrównoważone wymaga ścisłej koordynacji na wszystkich etapach i w obrębie wszystkich biorących w nim udział specjalności. Pojawiły się więc narzędzia wspomagające w postaci oprogramowania w standardzie BIM (Building Information Modeling). Umożliwia ono już na bardzo wczesnych etapach opracowywania koncepcji budynku wprowadzenie szeregu istotnych parametrów i wykonanie wstępnych analiz służących zrównoważonemu projektowaniu. Wyniki tych analiz pozwalają na skorygowanie przyjętych założeń projektowych i ich optymalizację. Nauczanie projektowania zrównoważonego w oparciu o te technologie jest dziś niezwykle pomocne dla architektów i inżynierów, a w przyszłości może się stać nieodzowne. Dlatego edukacja w tym zakresie oraz integracja projektowania urbanistyczno-architektonicznego oraz budowlanego wydaje się być konieczna już od pierwszych lat studiów na wydziałach architektury.

Rola architektury w rozwoju enoturystyki

Pastuszczak, Zuzanna
Article
2017
Enoturystyka to jedna z najszybciej rozwijających gałęzi turystyki w ostatnich latach. Ważnym aspektem turystyki winiarskiej jest fakt, że branża ta nastawiona jest na świadomego odbiorcę, dlatego istotne jest, aby ośrodki winiarskie miały odpowiednio przygotowane zaplecze i funkcjonalność umożliwiające turystom zgłębianie wiedzy i możliwość obserwacji produkcji wina na każdym jej etapie. Celem artykułu jest wskazanie ścisłej zależności między przebiegiem procesu projektowego i jakością architektury winnicy a rozwojem turystyki winiarskiej.

Projektowanie dla osób starszych i niepełnosprawnych

Sadlik, Justyna
Article
2017
Projektowanie przestrzeni publicznej, w tym środowiska mieszkaniowego, powinno uwzględniać badania i prognozy demograficzne, dotyczące pozycji ludzi starszych we współczesnym świecie. W związku z powszechnym zjawiskiem starzenia się społeczeństw europejskich istnieje potrzeba dostosowania architektury do potrzeb starszych osób. W podejściu do kształtowania przestrzeni publicznej oraz właściwych form mieszkaniowych dla seniorów i niepełnosprawnych nastąpiła w dzisiejszych czasach wyraźna poprawa, niestety w rzeczywistości polskiej nie wszystkie zapisy konstytucyjne znajdują potwierdzenie a bariery architektoniczne są dla ludzi starszych nie do pokonania, co sprzyja izolacji tej grupy społecznej. Opierając się na badaniach można dokonać podziału na osoby starsze mieszkające we własnym domu – samodzielne, korzystające z Domów Dziennych, korzystające z usług Opieki Domowej oraz korzystające z domów opieki – w formule independent living, assisted living, Dom Opieki. Te ostatnie cieszą się na Zachodzie coraz większą popularnością, gdzie powstają całe centra dostosowane do potrzeb mieszkających w nich samodzielnie osób starszych. Istnieje wiele przykładów zastosowania innowacyjnych form architektonicznych przeznaczonych i dostosowanych do konkretnej społeczności starszych ludzi, których potrzeby, wartości i styl życia są specyficzne. Warto wspomnieć Nursing home in Alcacer do Sal czy Santa Rita Geriatric Center. O ile pierwszy kompleks wygląda imponująco na zewnątrz i wtapia się naturalnie w topografię działki, to jednak dominująca biel przywodzi na myśl szpital. Druga realizacja może mniej atrakcyjna zewnętrznie w zamierzeniu architekta miała być optymistyczna, zachęcać do życia i stwarzać atmosferę witalności. W Polsce największą popularnością ciszą się miniplacówki, Rodzinne Domy Pomocy Społecznej, albo Osiedla dla Seniorów. Dzięki funduszom unijnym powstało wiele programów i społecznych inicjatyw, mających na celu aktywizację ludzi po 60. roku życia. Można i w naszym kraju odnaleźć przykłady ośrodków dla seniorów, np. Dom Opieki TriVita Care w Porąbce, którego bryła zewnętrzna wypada dość przeciętnie na tle światowych realizacji architektonicznych, niemniej otoczenie, malownicze widoki, oddalenie od zgiełku miast sprzyja dobremu samopoczuciu seniorów. Interesującą alternatywą może okazać się Dom Seniora na Osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu. Ten projekt jest próbą połączenia na wspólnym osiedlu potrzeb trzech pokoleń – seniorów, dorosłych i dzieci. Ważne wydaje się w kontekście prognoz demograficznych poszukiwanie rozwiązań systemowych, a nie pojedynczych pomysłów i opracowań architektonicznych. Idea integracji i adaptacji przestrzeni publicznych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych powinna stać się faktem.

Lighting devices in the Secession as the component of “Gesamtkunstwerk” and the issues of restoration

Orlenko, Mykolai, Ivashko, Julia
Article
2017
The Secession style was the last style with the highly expressed artist’s individuality not only in architecture, paintings but also in lighting devices. One of the sources of the European Secession was the Japanese art: the inspiration that Japanese artists drew from nature, using its lines and forms was quickly assimilated by their European counterparts. The original features of Secession style in Ukraine present not only in facade’s composition, decor but also in original lamps – for example in the interiors of the House of Chimaeras (in the entrance hall) or of the Kachkovsky Clinic stairwell, connected with the idea of “Gesamtkunstwerk” – the total space of art. During the time of Vladislav Gorodetsky, the author of the House of Chimaeras all the lamps in his own unusual house were designed by the author. During the restoring of the House with Chimaeras specialists of the “Ukrrestavratsiya” corporation restored and reconstructed interior’s elements according to the author’s drawings or in the same style.

Nowy Jork – rozwiązania smart w transporcie towarowym i rowerowym

Huebner, Jarosław
Article
2017
Obszary miejskie, które korzystają z technologii informacyjnych w celu rozwiązania różnorodnych problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, a jednocześnie tworzą trwały rozwój gospodarczy i wysoką jakości życia, są określane jako „miasta inteligentne”. Wielką uciążliwością wszystkich współczesnych aglomeracji jest problem wzmagającego się ruchu ulicznego. Specyfika dynamiki ruchu, jak najbardziej nadaje się do próby ujarzmienia go, co polega na zaprogramowaniu logistyki, czyli takim kierowaniu uczestnikami ruchu, aby zmniejszyć zagęszczenie i zlikwidować „puste przebiegi”. To jest właśnie pole do działań dla technologii smart (inteligentnych rozwiązań).

Aktywne elewacje jako element wpływający na rozwiązania funkcjonalne i formalne w architekturze współczesnej (wybrane zagadnienia)

Bizio, Krzysztof
Article
2017
Tematem artykułu jest próba refleksji nad rozwiązaniami stosowanymi we współczesnej architekturze w zakresie aktywnych elewacji i ich konsekwencji dla formy i funkcji obiektu. W perspektywie historycznej przenalizowano proces zmian znaczenia elewacji w architekturze okresu modernizmu, postmodernizmu, oraz rozwiązaniach najnowszych. W artykule omówiono wybrane przykłady związane z zastosowaniem fasad kurtynowych i ścian dwupowłokowych, ornamentyką na elewacjach szklonych, dozowaniem dostępu światła naturalnego, powłokami i membranami, interaktywnymi iluminacjami i multimediami, łączeniem elewacji interaktywnych z zielenią. W końcowej części podsumowano przeprowadzone rozważania.

Tendencies of the Christian educational institutions architecture development as based on the example of the Catholic University of America in Washington

Proskuryakov, Victor, Stotslo, Rostyslav
Article
2017
The article analyzes the peculiarities of architectural and space-planning organization of campuses in Christian higher educational instutions as based on the example of the Catholic University of America in Washington, depicts the history of the university establishment process, outlines the development of its architecture within the perspectives of time and space, highlights the major tendecies that define the formation of architecture of buildings, facilities and spaces in contemporary higher educational institutions, which carry out their educational and scientific activities under the guidance of the Christian Catholic Church ideology.

Integracja migrantów do struktury miasta i społeczeństwa

Babjak, Volodymyr I.
Article
2017
Procesy globalne, obejmujące wszystkie dziedziny życia nie pozostawiają na uboczu również architekturę. W interesach naukowej wspólnoty jest wyprzedzenie i prognozowanie procesów społecznych. Podczas analizy problemów i tendencji teraźniejszości powstaje nie tylko problem naukowej obserwacji, ale i potrzeba uporządkowywania i skierowywania obiektywnych procesów do potrzebnego i pożytecznego społeczeństwu łożyska. Jednym z takich globalnych zjawisk jest fala międzynarodowej nieuregulowanej migracji, architektoniczny aspekt danego zjawiska zasługuje na oddzielne badanie i wyodrębnienie.

Rola aplikacji mobilnych w kształtowaniu współczesnego miasta

Broniewicz, Piotr
Article
2017
Aplikacje mobilne pozwalają na zwiększoną interakcję pomiędzy mieszkańcami z miasta a miejscem, w którym żyją. Łatwiejszy dostęp do informacji pozwala ludziom w bardziej dynamiczny sposób reagować na zachodzące w ich otoczeniu zmiany. Z drugiej strony władze miejskie dzięki uzyskanym danym mogą w coraz bardziej racjonalny sposób planować swoje inwestycje i kierować rozwojem miasta. Mają też ułatwioną drogę do komunikowania się ze społeczeństwem i zdobywania informacji zwrotnych. Dzięki urządzeniom mobilnym i zainstalowanym na nich aplikacjom wiele czynności, które jeszcze na początku lat 90. XX wieku wydawały się niemożliwe do realizacji, stało się dostępne z poziomu zwykłego użytkownika telefonu komórkowego. Zastosowanie aplikacji mobilnych widzimy w wielu dziedzinach. Szczególnie ważnymi z perspektywy urbanistyki wydają się transport, ochrona środowiska oraz ochrona zdrowia (ułatwienia dla osób chorych i niepełnosprawnych).

Sterowanie rozwojem regionu przez nowoczesną architekturę, na przykładzie Rzeszowa oraz obszaru doliny lotniczej

Sobolewska, Maria
Article
2017
Dynamiczny proces urbanizacji zmusza współczesnych urbanistów do całkowitego przeprojektowania mechanizmów planowania przestrzennego. Kreowanie jednostek wysoko wyspecjalizowanych technologicznie wydaje się być odpowiednim kierunkiem, umożliwiającym rozwiązanie problemów współczesnych miast. Województwo podkarpackie stanowi przykład tworzenia jednostki opierającej plany rozwoju na technologii lotniczej – 90 % krajowej produkcji przemysłu lotniczego znajduje się w regionie. Sytuacja ta wygenerowała potrzebę stworzenia budynku lotniska oraz Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Jasionce, które przez swoją architekturę i rozwiązania technologiczne podniosą rangę oraz atrakcyjność regionu. Uczestnictwo w procesie projektowania umożliwiło wykonanie analiz urbanistycznych i architektonicznych badanego obszaru. Warto podkreślić, że zjawisko jest unikatowe w skali kraju, wymagające nieszablonowego podejścia wszystkich członków procesu projektowego.