Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 34

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 34

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (13)


Konserwacja i badania specjalistyczne średniowiecznego kordu z Warty

Rychter, Mariusz R.
Article
2013
Artykuł opisuje konserwację i specjalistyczne badania metalograficzne XV-wiecznego kordu przypadkowo odkrytego w mieście Warta w woj. łódzkim. O wyjątkowości znaleziska świadczy fakt zachowania się drewnianych okładzin rękojeści. Unikalny charakter ma również dekoracja głowicy miecza w postaci asymetrycznego krzyża z mosiądzu. Opisano proces konserwacji elementów drewnianych i metalowych, a także badania składu pierwiastkowego oraz szlify metaloznawcze.

Współczesne technologie multimedialne w wirtualnej rekonstrukcji oraz prezentacji historycznych obiektów architektonicznych

Derwisz, Justyna
Article
2013
W konserwacji zabytków coraz większą rolę odgrywają nowoczesne technologie stosowane nie tylko w procesie projektowania konserwatorskiego czy dokumentowania dziedzictwa kulturowego, ale także jako metody edukacyjne, badawcze i ekspozycyjne. Szersze ich wykorzystanie w przyszłości może stać się odpowiedzią na oczekiwania naukowców oraz rosnące potrzeby społeczne w kontekście rozwijającego się przemysłu turystycznego. W artykule zostały opisane współczesne rozwiązania multimedialnej rekonstrukcji i ekspozycji historycznych obiektów architektonicznych na tle wątpliwości i dyskusji, wciąż wzbudzanych przez stosowanie tradycyjnej metody rekonstrukcji fizycznej.

Zachowanie oryginalnych odkształceń obiektu jako zagadnienie konserwatorskie na przykładzie kościoła oo. Franciszkanów w Jaśle (cz. I)

Gosztyła, Marek, Figurska-Dudek, Joanna, Łaba, Mateusz
Article
2013
Artykuł daje pogląd na współczesne rozwiązywanie zagadnień konserwatorskich przy zachowywaniu zastanych plastycznych odkształceń elementów architektonicznych. Takie podejście konserwatorskie mające na celu utrwalanie formy, kształtu bryły oraz elementów architektonicznych bez purystycznych poprawek traktuje obiekt jako dokument historyczny. Odkształcone sterczyny kościoła oo. Franciszkanów w Jaśle budziły zainteresowanie architektów, historyków sztuki oraz entuzjastów budowli architektonicznych. Prowadzone od kilku lat dyskusje i fragmentaryczne badania nie dawały przekonujących wyjaśnień co do przyczyny tego oryginalnego zjawiska. Dopiero kompleksowe badania wykonane w roku 2012 pozwoliły na wyjaśnienie tego interesującego zjawiska, tj. odkształceń łukowych sterczyn, i zaproponowanie rozwiązań konserwatorskich, z pozostawieniem elementów architektonicznych w formach zakrzywionych.

Architektura emocji

Węcławowicz-Gyurkovich, Ewa
Article
2013
Artykuł zwraca uwagę na nową architekturę nurtu dekonstrukcji, zwłaszcza muzea projektowane przez amerykańskiego architekta polskiego pochodzenia Daniela Libeskinda. Najnowsza realizacja Libeskinda – Muzeum Wojskowości w Dreźnie, otwarte 15 października 2011, budzi wiele kontrowersji, bowiem współczesna, odważna forma została zderzona z zabytkowym, klasycystycznym obiektem, pochodzącym z drugiej połowy XIX wieku. Architekt poszukuje w swoich kreacjach emocji i wrażeń, jako elementów, które najmocniej przemawiają do odbiorców. Autorka przedstawia również kilka autorskich wypowiedzi Libeskinda, dotyczących jego filozofii architektury.

Jaśliska w dawnej ziemi krakowskiej w świetle mapy Miega

Kuśnierz-Krupa, Dominika
Article
2013
Prezentowany artykuł dotyczy „obrazu” dawnego miasta Jaśliska, który uwieczniono na mapie Miega, opracowanej w ostatniej ćwierci XVIII wieku. Mapa ta została wykonana w skali 1:28 800 przez zespół austriackich wojskowych pod kierunkiem majora Friedricha von Miega. Jaśliska, położone na Podkarpaciu, obecnie nie mają statusu miasta. Bogata historia tego ośrodka sięga jednak okresu średniowiecza, kiedy to w wyniku akcji kolonizacyjnej na wschodnich krańcach ziemi krakowskiej król Kazimierz Wielki założył w 1366 roku miasto Honstadt (Wysokie Miasto), które około stu lat później nazwano Jaśliska, zapewne od płynącej tędy rzeki Jasiołki. Niepublikowana i nieanalizowana dotychczas sekcja mapy Miega przedstawiająca Jaśliska przynosi wiele nowych treści, dotyczących przeszłości miasta i jego układu urbanistycznego.

Abu Qir fortresses as vital assets for tourism motivation and community development

Sharaf Eldin, Shahira, Fekry, Fatima, Menchawy, Adel El
Article
2013
Abu Qir Bay region in the eastern part of Alexandria is a promising site that needs to be developed in order to compete in the touristic map of Alexandria, Egypt. This coastal zone can be an axis for development hosting important distinguished fortresses that may form attraction poles for internal and external tourism. Historic buildings help define the character of our communities by providing a tangible link with the past. Fortresses and fortifications are as old as the history of mankind itself. Reinvesting and renewed utilization of old historical buildings can cover the expenses of maintenance and enhance the surrounding urban environment. Even though, this area is one of the most crowded places with lack of facilities; this area deserves to be developed with its unique architecture style represented in its fortresses and eco tourism assets. Revitalization with the proper guidelines can revive the architectural old buildings and their surrounding environment to create sustainable tourism and economy development.

Prediction of the failure mechanism of arches under base motion using DEM based on the NSCD method

Albuerne, Alejandra, Williams, Martin, Lawson, Victoria
Article
2013
Many historic structures are located in regions of significant seismic activity and are vulnerable to earthquake damage. To assess the safety of these structures, an understanding of the seismic performance of key elements such as masonry arches, vaults and domes is vital. While static stability of masonry arches can be studied analytically using the principles of limit analysis, numerical methods are needed to deal with more complex geometries and/or dynamic load cases. A promising numerical approach is the Discrete Element Method (DEM). Currently, DEM codes are rather specialised research tools, and further development and validation are needed to confirm their suitability. In this paper, the DEM code LMGC90 is used to analyse the responses of arches subjected to dynamic base motions, with the results compared to shaking table experiments on arches built from wooden voussoirs. It is shown that the code is able to model the sequence of hinge openings and the final collapse mechanism extremely well. However, the numerical simulations overestimate the base acceleration amplitudes required to cause collapse. This is thought to be due to the impossibility of modelling the exact experimental set-up, which is substantially affected by small imperfections in the contacts between adjacent voussoirs. The resultant error is found to be quite consistent between tests, and has been compensated by a simple calibration of the experimental models. Future work will seek improved methods of dealing with this issue, and extension of the DEM approach to arches and vaults made of concrete-like materials, with non-zero tensile strength.

Indirect measure of corrosion level based on crack opening

Bossio, A., Montuori, M., Bellucci, F., Lignola, G.P., Prota, A., Cosenza, E., Manfredir, G.
Article
2013
Reinforced concrete (RC) is a widely used material since about 100 years. The early degradation of RC structures has led to intervene on them. Main causes of degradation are carbonation, chlorides and sulphides attacks. Even if diffusion of RC structures is quite recent, however historical and cultural heritage constructions are also made of RC. To preserve the historic value of such structures could require minimally invasive measures aimed at long-term safeguarding, if they are well designed; but it is important to evaluate material characteristics. For this purpose it is necessary to use non destructive tests (NDT) to evaluate the level of degradation reached by the materials composing the structures. Main electrochemical NDT are measurement of corrosion rate and open circuit potential. The use of such techniques requires the removal of small portions of concrete cover only. They, indirectly, allowthe valueof corrosion penetration to be evaluated. Previous studies provided analytical models to assess crack initiation and propagation according to different values of concrete strength, concrete cover, bar diameter and type of aggregates. Such models better perform for new buildings because historic structures are usually expected to present a visible crack pattern. This paper presents another tool in the box of practitioners to assess and evaluate the vulnerability of existing structures. In particular proposed model provides bar reduction in terms of diameter or cross sectional area, depending on actual crack opening. Outputs of the paper are design charts providing direct correlation between crack width and steel reinforcement loss depending on few geometrical dimensions of RC elements.

Elastoplastic structural analysis of the Paderno d’Adda bridge (Italy, 1889) based on Limit Analysis

Rosalba, Ferrari, Cocchetti, Giuseppe, Egidio, Rizzi
Article
2013
The Paderno d’Adda bridge is a marvellous historical iron arch bridge that was built in 1889. It allows connecting the provinces of Lecco and Bergamo across the Adda river, between Paderno d’Adda and Calusco d’Adda, near Milano, northern Italy. The bridge was designed for railway needs and its use is two-fold: a railway track is located in the inner deck of the upper continuous beam; automotive traffic runs on top of it. Today, after 123 years of continuous duty, the viaduct is still in service, with trains crossing at slow speed and alternated one-way road traffic restricted to no heavyweight vehicles. Despite these duties, the bridge seems to have suffered from limited maintenance. With the final purpose of elaborating a safety assessment of the structure, an inelastic structural analysis of the viaduct is performed, based on a finite element model that takes into account a perfect elastoplastic behaviour of the various structural members and is apt to comply with typical principles of Limit Analysis. Specifically, the critical load multiplier and relevant collapse mode are investigated, for different static loading conditions on the bridge. Also, the characteristic nonlinear load/displacement response curves of the bridge are traced by incremental analyses up to the true limit load and the various critical members of the structure are identified. A further intention of this work consists in promoting interest at the international level on the Paderno d’Adda bridge, as a beautiful, living industrial monument of the scientific and technological developments of that time, by referring particularly to its present and future destinations.

Design of the optimal fiber reinforcement for masonry structures via topology optimization

Bruggi, Matteo, Milani, Gabriele, Taliercio, Alberto
Article
2013
The optimal layout of the fiber reinforcement to be placed on existing masonry structures is determined using topology optimization [1]. The problem can be conveniently formulated as the minimization of the amount of reinforcement required to keep tensile stresses in any masonry element below a prescribed threshold. Strength criteria for masonry elements are provided by means of a recently presented lower bound limit analysis homogenization model [2], relying into a discretization of one-fourth of the unit cell by six CST elements. The macroscopic strength domain of masonry can be obtained in closed form, thanks to the limited number of variables involved. A multi-constrained discrete formulation that locally controls the stress field over the whole design domain [3] is adopted. The contribution presents some preliminary numerical results addressing the fiber-reinforcement of a benchmark masonry wall.