Czasopismo Techniczne z. 26. Mechanika z. 9-M

Czasopismo Techniczne z. 26. Mechanika z. 9-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (30)


Strategiczne projekty urbanistyczne w przestrzeni miasta i planowaniu jego rozwoju. Wstęp do porównania przykładów Lublany i Krakowa

Żabiński, Adam
Article
2012
W artykule zaprezentowano strategiczne projekty urbanistyczne występujące na terenie Lublany oraz Krakowa. Dokonano krótkiej charakterystyki tych inwestycji i przedstawiono tło w postaci wybranych tendencji i sił wpływających na rozwój miasta.

Trzy polskie pawilony na Wystawy Światowe Expo – trzy stopnie jakości

Świątek, Wojciech
Article
2012
Wystawa Światowa Expo to okoliczność i szansa na swobodną promocję całokształtu osiągnięć narodu, propagowania wiedzy o jego dziedzictwie, dorobku w zakresie nauki, techniki i kultury. Wystawa jest także odzwierciedleniem zmian i progresu kraju. Wreszcie Expo to architektura mająca w sposób lapidarny i zachęcający przekazać tę wiedzę, stając się podstawowym językiem komunikacji skłaniającym do interakcji. Każdy z ostatnich trzech polskich pawilonów nawiązuje ten dialog, posługując się właściwymi sobie i odpowiednimi dla sytuacji formułami. Jakość obiektów wystawowych stopniowana jest na równi przez pryzmat funkcji i formy, jak i promowania z jednej strony wartości kulturowych i tożsamościowych, z drugiej innowacyjnej technologii.

Autentyzm rewitalizacji przez zabawę

Szewczyk, Anna
Article
2012
W artykule przedstawiona została metoda oceny autentyzmu architektury parków zabawy na terenach rewitalizowanych. Wprowadzono definicję autentyzmu zaczerpniętą z ekonomii doznań oraz wyróżniono park narracji jako najbardziej autentyczną formę spośród analizowanych przestrzeni. Na wybranych przykładach wskazano na potencjał tematyzacji inspirowanej dziedzictwem kulturowym oraz scenograficzności terenów poprzemysłowych. Określono podstawowe zasady doboru podmiotu rewitalizacji oraz sposoby jego adaptacji do potrzeb budowy parku zabawy, który ma szansę stać się przestrzenią o wysokich walorach architektonicznych i ekonomicznych.

Koncepcja doboru uniwersalnego zespołu prądotwórczego wraz z agregatem chłodnicznym do ciężkich lokomotyw spalinowych

Szachniewicz, Bartosz
Article
2012
W artykule przedstawiono propozycję uniwersalnego zespołu prądotwórczego – wraz z agregatem chłodniczym – przeznaczonego do zabudowy na ciężkich lokomotywach spalinowych. W trakcie opracowywania studium budowy przedmiotowego zespołu autor skupił się na lokomotywach serii SM31, SM48, S200 raz SU45. Należy zaznaczyć, że zaproponowane rozwiązanie będzie mogło być wykorzystane podczas modernizacji lokomotyw innych serii oraz w trakcie budowy nowych pojazdów trakcyjnych. Na wstępie artykułu zawarto ogólną charakterystykę ww. lokomotyw manewrowych/pociągowych. Na podstawie przeprowadzonego bilansu mocy wskazano wartości mocy, jakimi dysponować powinny urządzenia wchodzące w skład przedmiotowego zespołu prądotwórczego. Następnie dokonano wyboru silnika spalinowego oraz zespołu prądnic. W ostatnim etapie podano wymagania dotyczące zespołu chłodniczego, określono jego podstawowe parametry oraz wymiary gabarytowe.

Wykorzystanie analogii równań różniczkowych do modelowania kości

Sulich, Piotr Jan
Article
2012
Niniejszy artykuł wskazuje na stosunkowo prosty sposób stworzenia porowatego modelu kości. Proponowane rozwiązanie to wskazanie na podobieństwo pomiędzy strukturą kości oraz gruntem rozumianym jako układ wielofazowy, a następnie wykorzystanie analogii matematycznej pomiędzy równaniami: konsolidacji gruntu (Terzaghiego) oraz transportu ciepła (Fouriera-Kirchhoffe’a).

Architektura dla wszystkich a ekonomia przestrzeni

Stasiniewska, Martyna
Article
2012
Artykuł jest przedstawieniem myśli projektowania uniwersalnego popartego rozmowami z osobami niepełnosprawnymi podczas warsztatów organizowanych na Politechnice Wrocławskiej „Architektura dla Wszystkich” oraz wynikiem badań „Archisprawni" przeprowadzonych we Wrocławiu, Dobroszycach i Sycowie w ośrodkach terapii zajęciowej. Celem artykułu jest pokazanie, że projektowanie uniwersalne nie jest projektowaniem specjalnym, wobec czego nie może być traktowane jako dodatek do projektu wyjściowego bądź ekskluzywna, kosztowna forma. Ma uzmysłowić architektom i wszystkim użytkownikom przestrzeni, że uniwersalny design jest dla każdego, a w języku architektonicznym pojęcie niepełnosprawności nie istnieje.

Przegląd i charakterystyka systemów parkingowych

Stańko, Katarzyna
Article
2012
W artykule został zaproponowany podział systemów parkingowych. Opisano różne typy parkingów, a charakterystykę każdego z nich przedstawiono na rzeczywistych przykładach.

Analiza egzergetyczna suszenia fluidalnego

Skoneczna-Łuczków, Joanna, Ciesielczyk, Włodzimierz
Article
2012
Przedstawiono podstawy bilansowania egzergetycznego w odniesieniu do procesu suszenia fluidalnego. Zaprezentowano wyniki analizy teoretyczno-doświadczalnej suszenia ziaren maku w układzie fluidalnym pod kątem minimalizacji nakładów energetycznych.

System detekcji światła z użyciem fotopowielaczy krzemowych

Rachwał, Bartłomiej
Article
2012
Współczesne systemy detekcji światła wymagają nieustannego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w celu uzyskiwania coraz lepszej efektywności zbieranego sygnału. Na bazie wyników uzyskanych podczas prac badawczo-rozwojowych detektora IFR spektrometru SuperB, prowadzonych w Ferrarze, w artykule przedstawiono wyniki optymalizacji układu zawierającego fotopowielacze krzemowe w systemie detekcji światła.

Efektywność oczyszczenia ścieków pochodzących z myjni samochodowej

Podbiera-Matysik, Kinga, Gorazda, Katarzyna, Wzorek, Zbigniew
Article
2012
Mimo iż woda zajmuje 75% naszego globu, to nie jest ona źródłem niewyczerpalnym. Szacuje się, że zapotrzebowanie na wodę rośnie szybciej niż wzrost liczby ludności. Myjnie samochodowe nie tylko wykorzystują ogromne ilości wody, ale produkują przy tym spore ilości ciekłych odpadów. W niniejszym artykule omówiono skutki zanieczyszczeń wody, rodzaje ścieków i sposoby ich oczyszczania. Zbadano sprawność działania podczyszczalni na podstawie analiz fizycznych oraz chemicznych. Otrzymane wyniki porównano z dopuszczalnymi stężeniami określonymi w rozporządzenia Ministra (Dz. U. 2009 Nr 27 poz. 169).