Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M

Czasopismo Techniczne z. 10. Mechanika z. 5-M

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (28)


Dlaczego CO2 w układach klimatyzacji samochodowej?

Skrzyniowski, Andrzej, Skrzyniowska, Dorota
Article
2012
Układy klimatyzacji w pojazdach samochodowych to obecnie jeden z podstawowych elementów wyposażenia pojazdów samochodowych. Stosuje się je w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego wewnątrz pojazdu. W tak określonych warunkach człowiek może osiągnąć maksymalne intelektualne i manualne zdolności. Instalacje zapewniające korzystne parametry środowiska wewnętrznego muszą być zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z uwzględnieniem zasad poszanowania energii oraz z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa. CO2 jest jednym z istotnych branych pod uwagę czynników naturalnych, jaki może zastąpić czynniki szkodliwe dla środowiska (np. R 134a).

Aparatura do badania stateczności i kierowalności pojazdów specjalnych przeznaczonych dla służb ratowniczych

Kozioł, Stanisław, Zbrowski, Andrzej, Gidlewski, Mirosław
Article
2012
W artykule opisano zestaw aparatury do oceny stateczności i kierowalności pojazdów pożarniczych lub innych samochodów z wysoko umieszczonym środkiem masy. W skład systemu pomiarowego wchodzą czujniki pozwalające na pomiar wartości parametrów, charakteryzujących wymuszenia działające na badany pojazd i jego reakcje w warunkach dynamicznych, układ zbierania danych oraz oprogramowanie do sterowania pomiarami i analizy wyników. Aparatura pozwala na rejestrację prędkości wzdłużnej i poprzecznej pojazdu, przyśpieszeń i prędkości obrotowych nadwozia w trzech wzajemnie prostopadłych kierunkach, prędkości obrotowych kół jezdnych, przechyłów bocznych oraz momentu siły, prędkości obrotowej i kąta skrętu kierownicy. System jest przeznaczony do realizacji standardowych testów drogowych pojazdów Straży Pożarnej.

Badania diagnostyczne samochodów na hamowni podwoziowej AutoDyn 30

Kołodziej, Edward, Skrzyniowski, Andrzej
Article
2012
W artykule przedstawiono zakres możliwości oraz sposób przeprowadzenia badań na jednoosiowej hamowni SuperFlow AutoDyn 30. Jednocześnie przedstawiono przykładowe wyniki badań, mających na celu określenie wpływu wybranych czynników, związanych zarówno z przygotowaniem pojazdu, jak i sposobem prowadzenia badań, na uzyskane wartości mierzonych parametrów.

Motocykle dla niepełnosprawnych motorycznie

Wojs, Jacek
Article
2012
Artykuł jest przeglądem wybranych konstrukcji motocykli przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych: zwykły motocykl jednośladowy ze specjalnymi kółkami pomocniczymi ustawianymi siłownikiem hydraulicznym, stabilizującymi pojazd, motocykle z wózkami bocznymi dla motocyklistów na wózkach i bez wózków inwalidzkich. W tych motocyklach i trójkołowcach stosuje się Kliktronic Electric Shifter, sprzęgła i przekładnie automatyczne. Przedstawiono także konstrukcje trójkołowców inwalidzkich. Opisano nakładkowe mechanizmy do sterowania układem kierowniczym dokonując klasyfikacji tego mechanizmu.

Określenie wpływu rodzaju użytego oleju rzepakowego do produkcji biopaliw na skład frakcyjny RME

Wcisło, Grzegorz, Strzelczyk, Maciej
Article
2012
Przeprowadzone badania pokazały, że niezależnie od rodzaju zastosowanego oleju rzepakowego do produkcji RME (czy będzie to olej nieużyty lub zużyty) zakresy temperatur destylacji były podobne. Niewielkie różnice zanotowano jedynie dla temperatur końca destylacji. RME wyprodukowane z zużytego oleju rzepakowego potrzebowało wyższych temperatur do odparowania całej objętości biopaliwa. Może to świadczyć o mniejszej czystości RME uzyskanego ze zużytego oleju. W takim biopaliwie może znajdować się więcej mało lotnych mono- i diglicerydów lub innych związków, które np. pozostały w oleju po procesie smażenia frytek. Przy czym nie chodzi tu o cząstki stałe, ponieważ te zostały oddzielone od oleju podczas filtracji.

Optymalizacja charakterystyk zawieszeń i sterowania samochodu przednionapędowego w celu szybszego pokonania łuku drogi

Maniowski, Michał
Article
2012
Artykuł dotyczy zwiększania osiągów samochodów przystosowywanych do sportu poprzez optymalizację charakterystyk elementów sprężystych i tłumiących w zawieszeniach kół. Parametry te są zwykle dobierane najczęściej metodami prób i błędów. W celu przyspieszenia tego procesu zastosowano wielokryterialną optymalizację modelu symulacyjnego samochodu, o 26 współrzędnych stanu i kilkuset parametrach, opartą na algorytmach ewolucyjnych. Wektor zmiennych decyzyjnych o 31 składowych zawiera także parametry odpowiedzialne za sterowanie kierowcy. Przykład numeryczny dotyczy wyścigowego przejazdu odcinka drogi asfaltowej typu prosta–łuk–prosta samochodem Ford Focus ST170. Przedstawiono możliwości poprawienia osiągów układu samochód-kierowca w pierwszej, najtrudniejszej fazie manewru.


Niepowtarzalność cyklowego składu mieszanki w silniku GDI

Nita, Józef
Article
2012
Przedstawiono statystyczną ocenę odchylenia z cyklu na cykl składu mieszanki w silniku GDI, wysterowanego w oparciu o pomiar cyklowego napełnienia termoanemometrem własnej konstrukcji. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi z tego samego silnika, wysterowanego systemem oryginalnym. Zastosowanie nowego sposobu sterowania poprawiło ponad czterokrotnie stabilność cyklowego składu mieszanki.