Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (27)


Chitosan-based hyrogel for industrial waste treatment

Piątkowski, Marek, Bogdał, Dariusz, Radomski, Piotr, Jarosiński, Andrzej
Article
2011


Synthesis of biomimetic HAp-PAA/PEG hydrogel composites

Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Piątkowski, Marek, Bogdał, Dariusz, Wzorek, Zbigniew, Tyliszczak, Bożena
Article
2011

A prospective study of inorganic waste from Polish chemical industry

Cichy, Barbara, Kużdżał, Ewa, Skulimowski, Andrzej, Pukocz, Przemysław
Article
2011

Sorption properties of fly ash from brown coal burning towards arsenic removal

Polowczyk, Izabela, Bastrzyk, Anna, Sawiński, Wojciech, Koźlecki, Tomasz, Rudnicki, Piotr, Sadowski, Zygmunt
Article
2011

Application of hemp in preparation of building materials

Kidalova, Lucia, Terpakova, Eva, Števulová, Nadežda, Sičáková, Alena
Article
2011

Odour pollution of air

Sobczuk, Henryk, Guz, Łukasz
Article
2011