Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (27)Gasification of RAM memory waste

Mońka, Piotr, Szczepaniak, Włodzimierz, Zabłocka-Malicka, Monika
Article
2011

Chitosan-based hyrogel for industrial waste treatment

Piątkowski, Marek, Bogdał, Dariusz, Radomski, Piotr, Jarosiński, Andrzej
Article
2011


Application of hemp in preparation of building materials

Kidalova, Lucia, Terpakova, Eva, Števulová, Nadežda, Sičáková, Alena
Article
2011

Properties of geopolymer binder obtained from fly ash

Madejska, Lucyna, Jarosiński, Andrzej, Żelazny, Sylwester, Kušnierová, Mariá, Chachlowska, Monika
Article
2011
Application of waste whey in shampoos

Śliwa, Karolina, Sikora, Elżbieta, Ogonowski, Jan
Article
2011