Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Czasopismo Techniczne z. 8. Chemia z. 1-Ch

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (27)






Gasification of RAM memory waste

Mońka, Piotr, Szczepaniak, Włodzimierz, Zabłocka-Malicka, Monika
Article
2011


Synthesis of biomimetic HAp-PAA/PEG hydrogel composites

Sobczak-Kupiec, Agnieszka, Piątkowski, Marek, Bogdał, Dariusz, Wzorek, Zbigniew, Tyliszczak, Bożena
Article
2011



Properties of geopolymer binder obtained from fly ash

Madejska, Lucyna, Jarosiński, Andrzej, Żelazny, Sylwester, Kušnierová, Mariá, Chachlowska, Monika
Article
2011