Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 26

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 26

Type: Collection of magazine numbers
Release date

Collection items (73)Laserscanning for heritage documentation

Genechten, Bjorn van, Schueremans, Luc
Article
2009
Over the last few years many researchers have tried to exploit the benefits of laser scanning by using the technique in a broad range of applications and constantly challenging its possibilities. Especially in the field of cultural heritage, laser scanning has become an important tool for the creation of as-built data for digital archiving, monitoring or restoration of important elements of our cultural heritage patrimonial. One of the challenges, still remaining, is the use of laser scanning for deformation monitoring. This article addresses the question whether laser scanning can produce sufficiently accurate measurements so that it can be used for deformation monitoring of historical structures.

Porównanie geodezyjnych metod klasycznych oraz technologii HDS do określenia odkształceń kratowej konstrukcji masztu

Ćmielewski, Bartłomiej, Mąkolski, Krzysztof
Article
2009
Kratownicowa konstrukcja, taka jak maszt, ma często skomplikowaną przestrzenną budowę. Istnieje kilka metod, by określić jej odchylenia i wypaczenia. Niniejszy artykuł przedstawia porównanie dokładności i efektywności wybranych metod pomiaru. Odchylenie i wypaczenie przedstawionego obiektu zostały wyznaczone przy pomocy metod z zastosowaniem elektronicznego tachymetru Leica TCRP1203: tradycyjnej – z pomiarem kierunku, zmodyfikowanej – przy zastosowaniu pomiaru odległości bez reflektora i techniki z użyciem lasera skanującego Leica ScanStation.


Pomiary w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D

Waligórski, Tomasz
Article
2009
Jaskinia Niedźwiedzia, odkryta w 1966 roku, jest najdłuższą i jedną z najpiękniejszych jaskiń w Sudetach. Przez ponad 40 lat eksploracji i badań nie została ona w całości poznana. Niniejsza praca przedstawia opis pomiarów geodezyjnych i innych prac wykonanych w Jaskini Niedźwiedziej. Pomiary rozpoczęto w 1975 roku poprzez założenie przestrzennego ciągu poligonowego a następnie sieci reperów niwelacji. Kolejnym krokiem była próba zbudowania trójwymiarowych modeli Jaskini Niedźwiedziej z wykorzystaniem różnych metod geodezyjnych (również opisanych w niniejszym artykule). Wykorzystanie skanera laserowego 3D, którego pierwszy raz użyto w lipcu 2008 roku, umożliwiło zbudowanie modelu 3D fragmentu Sali Pałacowej w Jaskini Niedźwiedziej. Prace kontynuowano w roku 2009 w innych częściach jaskini, dzięki czemu model ten został ulepszony. Zebrane dane są cały czas analizowane, a w przyszłości planowane są dalsze pomiary Jaskini Niedźwiedziej (z wykorzystaniem skanera laserowego 3D).

Skanowanie 3D jako metoda obrazowania złożonych i rozległych relacji przestrzennych dla potrzeb medycyny sądowej i kryminalistyki – ocena przydatności

Maksymowicz, Krzysztof, Kobielarz, Magdalena, Jurek, Tomasz
Article
2009
Oparta na skanerze laserowym 3D metoda dokumentacji otworzyła nowe horyzonty dla medycyny sądowej i kryminalistyki, głównie ze względu na jej zdolność faktycznie ‘zamrożenia’ jakiegokolwiek miejsca przestępstwa. Niektóre cechy, takie jak wysoka rozdzielczość zapisywania danych tworzących obraz, zachowując badany przedmiot w stanie nietkniętym, szybkość gromadzenia danych, możliwość bieżącego zapisu danych w postaci pliku i przesyłania ich na dowolną odległość, niski koszt pojedynczych oględzin, prostota konserwacji skanera, jego mobilność, niezależność od zewnętrznych źródeł energii, możliwości kooperacji z każdym rodzajem narzędzia badawczego operującego w technice cyfrowej, stawiają skaner 3D w roli przydatnego i wszechstronnego narzędzia w codziennej praktyce medycyny sądowej i kryminalistyki.

Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania

Koźmiński, Leszek, Brzozowska, Marzena, Kościuk, Jacek, Kubisz, Waldemar
Article
2009
Szkoła Policji w Pile, wraz z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Politechniki Wrocławskiej, oraz Leica Geosystems Polska, przeprowadziła badania możliwości zastosowania skanowania 3D w dokumentacji i analizie miejsc zdarzeń kryminalnych. Głównym celem było porównanie wyników uzyskanych metodą skanowania 3D z dokumentacją przygotowywaną przez zespół dochodzeniowy metodami tradycyjnymi. Porównanie przeprowadzone na przykładzie zdarzenia kryminalnego wewnątrz budynku, wypadło na korzyść metody skanowania 3D, która okazała się szybka, wydajna i precyzyjna w zakresie w pełni zadowalającym wymagania współczesnej kryminalistyki. Technologia skanowania 3D upraszcza proces dokumentacji i opisu danych przestrzennych. Dodatkowo, skanowanie 3D eliminuje zazwyczaj potrzebą ponownego przyjazdu ekipy dochodzeniowej na miejsce zdarzenia kryminalnego.

Naziemne skanowanie laserowe obiektów sakralnych z zastosowaniem technologii HDS

Kędzierski, Michał, Fryśkowska, Anna, Dąbrowski, Rafał, Wilińska, Michalina
Article
2009
W przeciągu ostatnich lat zauważalny jest dynamiczny rozwój badań architektonicznych z wykorzystaniem naziemnego skanowania laserowego (TLS.) Uzyskane dane mogą być wykorzystywane do tworzenia trójwymiarowych modeli oraz rysunków wektorowych, szczególnie przy tworzeniu dokumentacji architektonicznej. Jest to bardzo ważne w przypadku rzeźb czy też konstrukcji sakralnych, kiedy potrzebna jest taka dokumentacja do rekonstrukcji lub odbudowy zniszczonych elementów. W artykule przedstawione jest wykorzystanie technologii naziemnego skanowania laserowego na przykładzie kościoła drewnianego w Żukowie. Artykuł prezentuje także próbę porównania dwóch rodzajów skanera: impulsowego (ScsanStation2) oraz fazowego (HDS6000).

The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures

Vatan, Meltem, Selbesoğlu, M. Oğuz, Bayram, Bülent
Article
2009
Accurate geometric data is the most important issue in the filed of safety evaluation and preservation of historical structures. Photogrammetry is successfully used to document historic buildings since many years. By the recent developments in the field of computer technology it is possible to create as built survey documentation in a very time efficient and accurate way. Traditionally total stations are used to record data of the structures and other techniques are close – range photogrammetry and laser scanning which are faster and precise methods. The aim of this study is to point out the importance of realistic geometric modeling of historic structures for evaluating the safety condition and to discuss data acquisition methods using in preservation of historical structures and stress particularly on the laser scanning technology.

Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych – problemy i zagrożenia oraz propozycja dodatkowych wymogów w świetle obecnych przepisów prawnych

Ałykow, Krzysztof, Napiórkowska−Ałykow, Magdalena
Article
2009
Artykuł przedstawia problemy i zagrożenia procesu inwestowania podczas przygotowywania i realizowania naprawy struktury pamiątkowych budynków. Autorzy artykułu proponują rozwiązania, które mogłyby być przydatne. Autorzy mają nadzieję, że ten artykuł rozpocznie dyskusję tych problemów, aby odnaleźć rozwiązania systemowe.